En bredere tilnærming til helsetjenester

Oslo universitetssykehus skal først og fremst levere spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Men en bærekraftig og nyskapende helsetjeneste fordrer også engasjement på andre felt enn vårt kjerneområde.

Publisert
Bjørn Atle Bjørnbeth
Bjørn Atle Bjørnbeth

Innlegg: Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS)

SOM DIREKTØR for Oslo universitetssykehus (OUS) er det mitt oppdrag å lede og bistå ansatte og ledere slik at de skal kunne gjøre sitt ytterste for våre pasienter.

OUS får sine rammer fra Helse Sør-Øst, som igjen er bestemt av regjeringen og Stortinget. Det settes krav, og gis føringer, som vi må forholde oss til.

Oppdraget vårt er primært å tilby spesialiserte helsetjenester til pasientene. Samtidig ønsker vi som universitetssykehus også å engasjere oss i, og bidra til, utvikling av alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

I FELLESSKAP. Skal vi lykkes med å gi tilby helsetjenester av høy kvalitet, kan ikke de ulike aktørene ha nok med seg selv. Vi må bruke økonomiske og menneskelige ressurser på den best mulige måten.

Dersom morgendagens helsetjenester skal ha høyere kvalitet og være bærekraftig for samfunnet, må vi våge å bevege oss inn på nye områder

Dette fordrer at vi som universitetssykehus utvider perspektivet vårt, og aktivt støtter opp om og bidrar til utvikling på andre felt enn vårt tradisjonelle ansvarsområde.

Derfor ønsker vi ansatte og ledere som engasjerer seg utenfor sykehuset. Det må skje med åpenhet og transparens.

KREVER ENDRINGER. Medisinen og helsetjenesten utvikler seg i et raskt tempo. Det er denne utviklingen som jeg ikke bare vil at OUS skal følge med på – men også være en aktiv bidragsyter til.

For å nå de målene vi har satt oss for fremtidens sykehus og helsetjenester, må vi øke tempoet på tjenesteutvikling og innovasjon. Det krever tett samarbeid mellom sykehus, innovasjons- og forskningsmiljøer og næringsliv, og at vi engasjerer oss i hverandre.

Vi skal bidra med vår kompetanse og kunnskap. Det kan skje på flere måter, fra uformelle kontakter til formelle strukturer.

ÅPENHET. Dobbeltroller og bindinger som svekker OUS’ posisjon – eller pasientenes tiltro til oss – må selvsagt unngås. Men diskusjoner om bierverv og habilitet er ingen statisk størrelse, hvor alle svar er hugget i stein.

Det som kan være formålstjenlig og fornuftig på ett tidspunkt, kan se annerledes ut ett eller to år senere.

VI MÅ VÅGE. Det avgjørende er samfunnets og pasientens tiltro til oss som offentlig sykehus. Men skal morgendagens helsetjenester ha høyere kvalitet og være bærekraftig for samfunnet, må vi våge å bevege oss inn på nye områder.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS