Behov for et nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap!

Vi glemmer fort, men det er bare to år siden helsearbeidere manglet munnbind og annet nødvendig smittevernutstyr.

Publisert
Sylvia Brustad

      
        Foto: privat
Sylvia Brustad Foto: privat
Eli Sætersmoen

      
        Foto: privat
Eli Sætersmoen Foto: privat

Kronikk: Sylvia Brustad, prosjektleder for Terningen Arena
Eli Sætersmoen, styreleder for Terningen Arena

I HURDALSPLATTFORMEN kan vi lese at regjeringen prisverdig nok vil forebygge legemiddelmangel. Den vil ha et nasjonalt farmasiselskap, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri. Regjeringen vil også ha mer næringsutvikling i distriktene. Stortinget har også i to anmodningsvedtak fra 2020 og 2021 vært klare på dette.

Vi vil gjerne samarbeide for å bidra til å oppfylle disse vedtakene og målsettingene.

RISIKOANALYSER. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere risikoanalyser pekt ut pandemi som den alvorlige hendelsen det var høyest risiko for at skulle inntreffe.  I 2019 vurderte DSB at legemiddelmangel hadde nest høyest risiko.

Vi glemmer fort, men det er bare to år siden helsearbeidere manglet munnbind og annet nødvendig smittevernutstyr. Eldre var redde for å ta imot hjemmesykepleien fordi pleieren ikke hadde munnbind. Pandemien var en varslet krise, men myndighetene var ikke godt nok forberedt. 

UBESVARTE SPØRSMÅL. Vi vet ikke hva som blir den neste store krisen, men det kan være mangel på legemidler og utstyr, og da er spørsmålet - er vi godt nok forberedt? Kan de som er avhengige av legemidler være sikre på at de får tak i det de trenger. Vet vi om EU og svenskene vil og har mulighet til å hjelpe oss slik de gjorde med korona-vaksinen?

Gode og viktige formuleringer må bli til handling. Vi kan bidra til å overoppfylle regjeringens lovnader og stortingets vedtak.

KINDEREGG. Vi ønsker å opprette et nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap. En naturlig plassering for dette vil være i Elverum og Sør-Østerdal. Vi har et kinderegg med legemiddelproduksjon, Forsvaret, kompetent høgskole og ferdigregulerte tomter.

Vi har et kinderegg med legemiddelproduksjon, Forsvaret, kompetent høgskole og ferdigregulerte tomter.

I Elverum har vi legemiddelprodusenten Curida.  De har i dag rundt 140 ansatte, er 100 prosent norskeid og kan raskt sette i gang ytterligere produksjon dersom det blir mangel på spesielle legemidler. På sikt kan de også produsere vaksiner. Curida eksporterer til over 80 land. I vår region har vi derfor høy kompetanse på legemiddelproduksjon.

ERFARING. Forsvaret ved Østerdal Garnison og Forsvarets spesialstyrker er lokalisert på Rena og i Elverum. Deres styrker har lang erfaring med beredskap, kriser og utenlands-operasjoner. Høgskolen i Innlandet nasjonalt ledende innen fagområdet krisehåndtering og beredskap. I 2023 åpner Høgskolen også et nytt og utvidet treningssenter for krise- og beredskapsøvelser, som vil gi muligheter for å øve på tvers både fysisk og virtuelt.

Slik det nasjonale senteret i Sør-Østerdal er tenkt kan det i stor grad imøtekomme punktene i regjeringens plattform, Stortingets vedtak og flere av «mangellappene» fra koronakommisjonene.

TILGANG OG LAGER. Senterets mål vil være å sørge for at mangelsituasjoner unngås ved å sikre tilgang på kritiske legemidler og smittevernutstyr. Det er viktig å ha et råvarelager som sikrer egenproduksjon og dermed større grad av selvforsyning. Videre er det viktig å utvikle et nettverk, nasjonalt og internasjonalt, som sikrer avtaler og tilgang på produksjonskapasitet som trygger tilgang til prioriterte legemidler, vaksiner og smittevernutstyr. I et internasjonalt samarbeid er det viktig at vi har noe å mer å bringe til bordet selv også. Vaksiner må vi kunne produsere i Norge også.

Vårt initiativ kan være med å gjøre en forskjell i samspill med nasjonale aktører for å sikre at vi blir mer selvforsynt, har avtaler klare, og raskt kan sette i gang med ytterligere produksjon dersom det er ønskelig.

Vi må hele tiden lære av kriser som har vært slik at vi er bedre forberedt til neste gang.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS