Apotek, evidens – og tillit

Salget av komplementærmedisin øker i hele verden, og helsepersonell må vedkjenne seg pasientenes autonomi og valg rundt egen helse. Apoteket er blant bransjene med størst tillit, og vi tror alle apotekansatte ønsker å leve opp til forventningene.

Publisert
Helene Gombos
Helene Gombos

Innlegg: Helene Gombos, farmasøyt og stipendiat ved Oslo Met
Tonje Krogstad, farmasøyt og førsteamanuensis ved OsloMet

Tonje Krogstad
Tonje Krogstad

I ET SVAR til vårt innlegg i Dagens Medisin og debattinnspillet fra representantene for Apotekforeningen skriver Tor Atle Rosness at han ønsker å rydde opp i noen av påstandene, og at debattilsvaret vårt er feiltolket. Det eneste nye vi kan se at tilføres, er en sammenligning med dr. Oz.

I vårt innlegg stilte vi ikke spørsmål vedrørende stillingen til Rosness, men ettersom vår tilhørighet etterspørres, er vi henholdsvis stipendiat og førsteamanuensis ved farmasiutdanningen ved OsloMet – og stolte farmasøyter.

PRODUKTENE. Da Rosness ser ut til å misforstå store deler av vårt svar, vil vi avklare et par punkter. Det vi mener med produkter langt utenfor kjerneområdet, er produkter som drikkeflasker og tøfler. Helserelaterte produkter, kosttilskudd og vitaminer, har lang tradisjon i apotek, og vi mener disse fortsatt har sin plass.

Enkelte produktgrupper, som hostemedisiner, har lav evidens, men anbefales likevel av både leger og farmasøyter. Salget av komplementærmedisin øker i hele verden, og helsepersonell må vedkjenne seg pasientenes autonomi og valg rundt egen helse.

Er det ønskelig at komplementærmedisin kjøpes av tvilsomme aktører på nett og «leger» som dr. Oz, eller hos helsepersonell med faglig kunnskap til å gi rett råd om produktene?

Mange vil kjøpe og benytte slike produkter. Er det ønskelig at disse kjøpes av tvilsomme aktører på nett eller «leger» som dr. Oz, eller hos helsepersonell med faglig kunnskap til å gi rett råd om produktene?

EVIDENS – OG TILLIT. I forskningsprosjektet vil vi se på hvordan apotekansatte bruker evidens i møte med kunder, og også hvordan bransjen kan bli enda bedre på dette, til det beste for kunden. I dag er apoteket en av bransjene med størst tillit, og vi tror alle apotekansatte ønsker å leve opp til forventningene.

Vi ønsker velkommen en diskusjon rundt apotek, og innholdet i dem, men mener at sleivspark om at man ikke kan stole på farmasøyter, ødelegger for det gode samarbeidet vi har med de aller fleste leger.


Oppgitte interessekonflikter
: Artikkelforfatterne opplyser at Helene Gombos er gift med en fastlege, og at begge tidligere har arbeidet i apotek som farmasøyt og apoteker.

Powered by Labrador CMS