Foto:
Foto:

Akson er grunnlaget for morgendagens primærhelsetjeneste

De fleste forstår at effektive og forsvarlige journaler ikke kan løses med en applikasjon – eller en byggekloss her og der. Det har ikke kommet frem noe troverdig alternativ til Akson – fordi det ikke finnes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Aase S. Hobbesland
Aase S. Hobbesland

Innlegg: Aase S. Hobbesland, leder av regional koordineringsgruppe for eHelse i Agder og kommunalsjef i Grimstad
Wenche P. Dehli, direktør for samfunn og innovasjon, Kristiansand

PRIMÆRHELSETJENESTEN skal ha en helhetlig journalløsning som ivaretar behov for samhandling,sikker kommunikasjon, tilgangsstyring, dokumentasjon, lagring og eierskap til egne data.Akson er avgjørende for å innfri ambisjonen i «Én innbygger – én journal».

For Helse-Norge er det kritisk viktig at primærhelsetjenesten får moderne journalløsninger. Det vil sikre gode helsetjenester, gi pasienter mer selvstendighet og grunnlag for å anvende nye helseteknologier.

Wenche P. Dehli
Wenche P. Dehli

UNDERVURDERT BEHOV. Vårt inntrykk er at en del undervurderer kommunesektorens behov – og har dratt opp en til dels høylytt diskusjon som sår tvil om løsningen en samlet kommunesektor står bak.

Flere av de kritiske røstene til en moderne journalløsning for primærhelsetjenesten begrunner det med en påstand om at Akson tilsier en løsning med kun én leverandør. Vi har gjentatt flere ganger at det ikke legges opp til det. Journalleverandører har tidenes mulighet til å posisjonere seg i en omfattende og nyskapende anskaffelsesprosess.

LAPPVERK, NEI TAKK! Hvilke leverandører kan anerkjenne primærhelsetjenestens behov for ny journalløsning og dele ambisjonene om å utvikle verdens beste journalløsning?

Det er bemerkelsesverdig – og skuffende – at flere aktører med overlegg velger å se bort fra fakta og svar som er gitt

De som vinner frem, vil ha et globalt marked hvis de møter det norske markedets behov. I Norge vil de ha en stor offentlig sektor som kundegrunnlag, de mest betalingsdyktige i verden. Men, vi vil ikke lenger betale for lappverk. Det har aldri vært så stor åpenhet og dialog med ulike interessenter i utredningen av et norsk journalprosjekt noensinne. Det er bemerkelsesverdig – og skuffende – at flere aktører med overlegg velger å se bort fra fakta og svar som er gitt.

Kommunene ligger langt etter spesialisthelsetjenesten i å få effektive og forsvarlige journalløsninger. Dette blir mer kritisk for hvert år. Pasienter og pårørende er mer enn tydelig i sin forventning til at dette løses. De fleste forstår at det ikke kan løses med en applikasjon – eller en byggekloss her og der.

IKKE ETT TROVERDIG ALTERNATIV. Det har ikke kommet frem noe troverdig alternativ til Akson, forståelig nok. Det finnes ikke.

Å påstå at dette kan løses med småflikking innen eksisterende systemer, er et forslag som utredningene har advart mot. Det er en strategi som er forlatt for mange år siden. Vi har fått mer en nok av det: Både erfaring og konseptvalgutredning tilsier at dette er dyrt og dårlig.

Vi skal ha en løsning på noe av det mest komplekse behovet som finnes.

SPLEISELAG FOR FREMDRIFT. Direktoratet for e-helse har samarbeidet tett med kommuner og de andre aktørene i helsetjenesten om beslutningsgrunnlaget for Akson. Journalløsningen for primærhelsetjenesten, som også kan benyttes av avtalespesialister, vil anskaffes i sammenheng med nasjonale fellesløsninger som skal sikre samhandlingen mellom kommuner, fastleger og sykehus.

Vi skal ha fleksible løsninger som er tilpasset pasienter og helsepersonell, og som er realistiske å innføre. Politisk og administrativ ledelse i mange kommuner har, sammen med KS, samarbeidet aktivt om dette, og storbyene har inngått et spleiselag for å skape nødvendig fremdrift.

VELFUNDERT STRATEGI. Det er alvorlig at det skapes tvil om en vel fundert strategi. Det kan i verste fall sette oss flere år tilbake i å realisere et kritisk viktig løft for innbyggerne og en samlet helsesektor.

Som kommunale ledere ønsker vi å sitte i førersetet når fremtidens journalløsning skal anskaffes. Det har hele tiden vært lagt til rette for spørsmål, innspill og involvering fra alle interessentene. Vi har lyttet og justert underveis, og vi setter pris på konstruktive innspill som bidrar til å redusere risiko og gjøre prosjektet bedre. Men vi opplever at det i den offentlige debatten er elementer av misvisende og feilaktige påstander som kan få alvorlige konsekvenser for en helt nødvendig modernisering av primærhelsetjenestens journalløsning.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS