Digital dumskap

Å utsette beslutninger inntil man tvinges til å ta dem, er i dette tilfellet digital dumskap.

Publisert
Martin Gray Foto: Ole Gunnar Onsøien

AT TEKNOLOGI er løsningen på fremtidens helseutfordringer, har vært et mantra etter at vi passerte 2000-tallet. Men utviklingen går tregere enn mange ønsker, støter på til dels banale problemer – og fører noen ganger til nye problemer som må løses.

Likevel er digitalisering, utvikling av teknologiske løsninger og KI-tjenester en av de aller viktigste løsninger på sentrale utfordringer i helsesektoren, som bemanningsproblemer og stadig flere eldre. Selv om enkelte rapporter skulle peke i annen retning.

PÅ OPPDRAG fra Helsedirektoratet har Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet rapporten «Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i primær- og spesialisthelsetjenesten», der tre randomiserte studier fra Norge og Danmark, er inkludert. Blant disse er evalueringsrapporten for utprøving av digital hjemmeoppfølging, som var et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS.

Rapporten konkluderer med at det er «liten eller ingen forskjell i ressursbruk ved digital hjemmeoppfølging (DHO) sammenlignet med vanlig praksis», som Dagens Medisin har omtalt.

AT GEVINSTEN ikke er umiddelbar, kan det være mange grunner til. En opplagt utfordring ved innføring av ny teknologi til pleietrengende pasienter som bor hjemme i dag, er at de ikke er digitalt trygge i utgangspunktet. Noen år frem i tid vil man derimot ha en generasjon eldre som er oppvokst med teknologi i hverdagen, og som lettere kan ta i bruk nye løsninger enn dagens eldre.

Den raske digitaliseringen av samfunnet under pandemien viser hvor mottakelige vi er for å tilegne oss ny kompetanse, og bruke ny teknologi når vi må.

NOEN GANGER begrenses innføring av ny teknologi av ansatte i helsesektoren, som kan føle at jobben de gjør, trues av nye måter å løse oppgaver på. Der ligger det en utfordring for helseledere over hele landet: Å skape en kultur for å omfavne nye løsninger, og teste dem ut i praksis.

Og det norske helseteknologimiljøet står klart, med konkrete løsninger for noen oppgaver, og med gode ideer til andre. Men miljøet trenger gode rammevilkår, og er avhengig av en helsesektor som har en lav terskel for å teste ny teknologi.

TIDLIGERE denne måneden etterlyste Norway Health Tech, Kreftforeningen, Norwegian Smart Care Cluster, Abelia, KS, Norsk Sykepleierforbund og helseteknologiselskapet Dignio mer fart i omstillingen av helsetjenesten. «Pasientene vil ha det, og løsningene er ferdig testet ut. Likevel går overgangen til digital hjemmeoppfølging trått», er det klare budskapet fra bransjen.

Er sektoren rigget for å ta det nødvendige taktskiftet? Det spørs.

Men snart har man ikke noe valg. Å utsette beslutninger inntil man tvinges til å ta dem, er i dette tilfellet digital dumskap.

Powered by Labrador CMS