Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Foto: Anne Grete Storvik

– Haster å få flere vaksiner til sykehusene

– Skal vi sikre at ansatte i kritiske funksjoner er vaksinert før neste smittebølge kommer, haster det med å få flere vaksiner til sykehusene, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus.Sykehuset ønsker å få vaksinere 2000 flere ansatte nå.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Prioritert helsepersonell

Folkehelseinstituttet har satt opp mulige kriterier for prioritering mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.Kriteriene innebærer blant annet prioritering av personell utsatt for smitterisiko og personell som det er vanskelig å erstatte.De regionale helseforetakene har ansvar for å fordele vaksinedosene mellom sykehusene.

Rett før årsskiftet endret Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølgen for koronavirus-vaksinering. Helsepersonell rykket frem i køen og får nå vaksiner, parallelt med eldre og beboere på sykehjem. Dette gjaldt imidlertid kun 15.000 ansatte i hele spesialisthelsetjenesten.

Legeforeningen har siden tatt til orde for at antallet helsearbeidere som får vaksinene nå bør økes, i lys av smittesituasjonen. 

Bekymringen over dagens situasjon deles av ledelsen ved Oslo universitetssykehus.

– Våre naboland er nå i en presset situasjon og vi ser at Danmark, som vi kan sammenlikne oss med, har et stort press på sykehusene og det rapporteres at de ansatte er hardt presset. Det har de siste ukene vært stigende smitte i samfunnet og vi må forvente at det som følge av dette blir en økning i antall innlagte i ukene som kommer. Dette bekymrer oss, sier medisinsk direktør Hilde Myhren til Dagens Medisin. 

– Dersom vi skal sikre at ansatte i kritiske funksjoner er vaksinert før neste bølge kommer, haster det med å få flere vaksiner, også til sykehusene.

Rundt 20.000 mennesker jobber ved landets største sykehus.

Myhren sier til Dagens Medisin at innmelding fra klinikkene i sykehuset viser at om lag 5000 ansatte er i gruppen som prioriteres for vaksine (se faktaboks).

Sykehuset skal få 2500 av dosene som nå deles ut til sykehusene, og tar som utgangspunkt at dette vil rekke til vaksinering av inntil 3.000 ansatte, ettersom erfaring viser at det er mulig å få ut seks doser fra hvert hetteglass.

– Legeforeningen har tatt til orde for at flere helsepersonell skal få vaksine nå. Vil du vaksinere flere av deres ansatte nå og hvorfor?

– Vi mener at det er riktig å prioritere helsetjenesten for vaksine. Allerede i første bølge i vår så vi at helsetjenesten i Italia ble satt på en hard prøve, at det er høy risiko for å få smitte inn i sykehuset når smitten i samfunnet øker. Når ansatte blir smittet reduserer det muligheten for å ta seg av syke pasienter, både pasienter med covid og andre kritiske tilstander.

Epidemi-start friskt i minne

Myhren viser til nylige smitteutbrudd ved Drammen sykehus og Haukeland universitetssjukehus.

– Smitten kan fort kan spre seg i sykehuset, mange ansatte blir syke og flere må i karantene, og dette påvirker tjenesten, sier hun.

– Vi har også fortsatt friskt i minne hvordan epidemien startet ved Øyeavdelingen hos oss, der mange ansatte måtte i karantene og mange pasientbehandlinger måtte utsettes.

– Hvor mange flere ansatte ønsker dere å vaksinere nå?

– Vi ønsker å vaksinere de om lag 5000 ansatte som er kategorisert å være kritisk personell for drift av akutte funksjoner og for håndtering av covid-pandemien.

Mange ønsker vaksine

– På sikt bør alle ansatte i tjenesten som ønsker vaksine bli vaksinert. Til sammenlikning vaksinerte vi under fjorårets influensavaksinering om lag 19.000 ansatte. Vaksine er frivillig, men så langt er signalet at svært mange ønsker vaksine, sier Myhren.

Legemiddelselskapet Pfizer meldte fredag om reduserte vaksineleveranser fra kommende uke og i en periode fremover, som følge av en omlegging av produksjonen. Folkehelseinstituttet opplyser imilertid at ettersom det er bygget et beredskapslager, vil leveransene av vaksiner til helsetjenesten gå som planlagt.

Powered by Labrador CMS