UTFORDRING: - Vi ser at det har gått bra, men at vi ikke har hatt bemanning til å møte utfordringene, sa overlege Hege Russnes da hun deltok på DM Arena Digital onsdag.

Foto: Lasse Moe

Kreftdiagnostikk: – Vi gruer oss til å ta igjen etterslepet

Patologer uttrykker bekymring over etterslep av prøver som følge av Covid-19.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Kreftdiagnostikken er allerede strengt prioritert, så vi hadde ikke noe vi kunne stoppe med og arbeidet har måttet gå sin gang uavhengig av Covid-19, sa Hege Russnes da hun innledet om kreftdiagnostikk under koronakrisen på Dagens Medisins kreftkonferanse onsdag ettermiddag. Konferansen ble gjennomført digitalt.

Russnes er overlege og gruppeleder ved OUS Radiumhospitalet. Russnes viste til at hennes seksjon ved Avdeling for patologi, Seksjon for utprøvende diagnostikk, ble delvis omdisponert til drift i møte med Covid-19-utbruddet. Det har også blitt gjort flere endringer av smittevernhensyn.

– Vi har måttet ominnrede og gjennomføre ny opplæring av personell.

Russnes, som også er leder for Norsk forening for molekylær patologi, oppgir at den nye situasjonen førte til mye arbeid for de ansatte og en annerledes arbeidssituasjon med behov for strenge smitteverntiltak.

– Ansatte har for eksempel følt seg utrygge fordi de har måttet stå alene på laboratoriet på kvelden. Vi ser at det har gått bra, men at vi ikke har hatt bemanning til å møte utfordringene, sier overlegen.

Får inn færre prøver

Også overlege Anne Pernille H. Dyrbekk ved Patologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) deltok på kreftkonferansen onsdag. Dyrbekk jobber med en kartlegging av bruk av genpaneler ved sykehusene og viste til at flere av dem hun har hatt kontakt oppgir at det har kommet inn færre prøver den siste tiden.

– Flere melder om en nedgang i antall prøver på anslagsvis 20 prosent, sa Dyrbekk, som deltok på fagseminaret via videolink.

– Det er bekymring om prøvene som ikke kommer inn. Det kan være pasienter som nå får en forsinket kreftdiagnose.

Russnes forventer at det også hos dem vil være prøver som ikke har kommet inn på grunn av situasjonen.

– Vi gruer oss til å ta igjen etterslepet som nok kommer til å komme, sa Russnes.

– Det vi merker mest nå, er at de ansatte har hatt mye å gjøre. Følgene for pasientene ser vi nok ikke før etter hvert.

Powered by Labrador CMS