VISER TEKNIKK: Det nye nettkurset viser blant annet hvordan en flytter en pasient fra mageleie. Her demonstrert av Linn Christina Aalefjær (t.v), Anne Kathrine Langerud og Mona Austenå. Deborah Salinas spiller pasient. Hege Vistven (innfelt) har vært prosjektleder for det nye nettkurset. 

Foto: Lovisenberg diakonale høgskole/skjermbilde

Tilbyr gratis nettkurs om intensiv-behandling

Lovisenberg diakonale høgskole og Akuttklinikken ved OUS har laget et nytt nettkurs i respirasjonsstøttende behandling ved Covid-19.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Da Covid-19 kom tenkte vi ville få ut et kurs som kan hjelpe alle som skal ut i intensivavdelinger, men som ikke har lang erfaring å lene seg på – som intensivsykepleiere som ikke har jobbet på en stund og studenter som ikke er ferdigutdannede, sier høgskolelektor Hege Vistven, utviklings- og driftsansvarlig for simulering og ferdighetssenteret ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH).

Hun har vært prosjektleder for et nytt kurs i respirasjonsstøttende behandling ved Covid-19. Kurset er gratis tilgjengelig på nett. Målgruppen er helsepersonell som skal behandle Covid-19-pasienter.

– For dem som skal jobbe med intensivpasienter er det viktig å forstå hvordan pasienten reagerer på behandling og hvilken behandling pasienten trenger. Det er også veldig viktig å kunne vurdere om pasienten har smerter. Vi har mange vurderingsverktøy som brukes i intensivavdelingene og det viktig at de som arbeider der kan bruke disse, sier Vistven.

Mange av pasientene med Covid-19 som er innlagt på intensiv får akutt lungesviktsyndrom (ARDS).

– Pasienter med ARDS skal behandles med lungeprotektiv behandling. De ventileres med et lavere volum for å unngå skade på lungene. Dette påvirker blant annet hvordan vi sederer pasienten.

Vil kvalitetssikre

Høgskolen har tidligere laget et nettkurs om respirasjonsstøtte for nyfødte i samarbeid med OUS, og fikk allerede før jul midler til å lage et tilsvarende kurs for voksne.

– Da Covid-19 kom utvidet vi samarbeidsprosjektet og vinklet det inn mot behandling av Covid-19, sier instituttleder Anne Lene Sørensen ved Avdeling for master og videreutdanning.

– Det er viktig for oss å spre kunnskap av god kvalitet, både om det teoretiske og praktiske, og å vise til gode kilder og at det er forskningsbasert kunnskap slik at kvaliteten ivaretas.

Kurset består både av forelesninger og demonstrasjonsvideoer.

– Det er også lagt stor vekt på å ikke ha for lange presentasjoner og at det er delt opp i snutter slik at du kan finne frem til akkurat det du har behov for der og da, sier Sørensen.

- Kan gå tilbake

Hege Vistven mener nettopp muligheten til å oppsøke stoffet på nytt er en stor fordel.

– Når du har forelesninger på skolen, så kan du ikke senere gå tilbake til dem og slå opp en problemstilling eller spille dem om igjen. Det kan du med video.

Hun oppgir at det allerede har kommet inn positive tilbakemeldinger om kurset som ble lansert mandag ettermiddag.

– Jeg har fått tilbakemeldinger både om at dette oppleves som nyttig som en del av utdanning og på sykehusene.

Vistven understreker at situasjonen nå er relativt under kontroll.

– Vi hadde sett for oss at det kunne være aktuelt at andre sykepleiere enn intensivsykepleiere skulle drive denne typen behandling. Nå ser det ikke sånn ut for øyeblikket, men hvis det skulle komme en ny topp vil det så klart kunne være aktuelt.

Powered by Labrador CMS