EN SEIER: Vi er kjempeglad for denne økningen, som er helt i tråd med det vi har anbefalt i lang tid, sier Kristin Utne, leder i YLF.  Foto: Vidar Sandnes

EN SEIER: Vi er kjempeglad for denne økningen, som er helt i tråd med det vi har anbefalt i lang tid, sier Kristin Utne, leder i YLF. 

Foto: Vidar Sandnes

Regjeringen vil opprette 100 nye LIS-stillinger: – En gledens dag

Regjeringen foreslår å gi 53 millioner kroner til å midlertidig øke antall LIS-stillinger med 100. – Behovet er jo 200 stillinger på permanent basis, men vi er jo glad for alt som fører til at vi får flere leger inn i spesialiseringer, kommenterer Kristin Utne i YLF. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Økningen i antallet LIS-stillinger kommer som en del av tiltakspakka som regjeringen fredag legger frem for å å bedre norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. 

– De nye tiltakene skal bidra til at vi får Norge ut av koronakrisen, slik at vi skaper mer og inkluderer flere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

53 mill. kr
Regjeringen vil gi 53 millioner kroner fra september 2020 for å midlertidig øke antallet stillinger for leger i spesialisering.

– De 100 nye stillingene skal gjennomføres i tråd med normalt utdanningsløp som innebærer 12 måneder i sykehus og seks måneder i kommune, og vil bli fordelt i dialog med tjenestene, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Nå skal vi fortsette å jobbe for at disse stillingene skal bli permanente og dobles i antall. Kristin Utne, YLF-leder

Permanent behov
Kristin Utne, leder i Yngre legers forening (YLF), sier til Dagens Medisin at dette er en gledens dag, både for legene, men også for hele helsetjenesten:

– YLF er kjempeglad for denne økningen, som er helt i tråd med det vi har anbefalt i lang tid, sier hun, men påpeker: 

– Behovet er jo 200 stillinger på permanent basis, men vi er jo glad for alt som fører til at vi får flere leger inn i spesialiseringer. Nå skal vi fortsette å jobbe for at disse stillingene skal bli permanente og dobles i antall. For vi trenger flere spesialister både for å dekke behovet i primær- så vel som spesialishelsetjenesten. 

SKRYTER: Regjeringen fortjener skryt for å ha innsett det behovet vi har påpekt over lang tid, sier Håvard Ulsaker i NMF. 

      
        Foto: privat
SKRYTER: Regjeringen fortjener skryt for å ha innsett det behovet vi har påpekt over lang tid, sier Håvard Ulsaker i NMF.  Foto: privat

1000 i kø
– Dette har vi jobbet målrettet med siden 2013, så dette er veldig gode nyheter, sier Håvard Ulsaker, som er leder i Norsk medisinstudentforeningen (NMF).

Han påpeker at det står neste 1000 nyutdannede leger i kø for å komme i gang med spesialiseringen din.

– Det at LIS-utdanningen styrkes allerede fra september av er viktig for å komme raskt i gang med å ta igjen etterslepet, legger han til.

Ulsaker er enig med Utne i YLF i at styrkingen må bli permanent, ikke bare midlertidig, og økes i antall.

– Vi trenger en ytterligere styrking for å nå målet, men alt i alt er dette veldig gode nyheter og regjeringen fortjener skryt for å ha innsett det behovet vi har påpekt over lang tid, avslutter han. 

STYRKES: Vi har behov for å supplere med tiltak som bidrar til å sikre tjenestene nødvendig personell og kompetanse, sier Bent Høie om tiltakene.
STYRKES: Vi har behov for å supplere med tiltak som bidrar til å sikre tjenestene nødvendig personell og kompetanse, sier Bent Høie om tiltakene.

Tiltakspakka
Tiltakene som legges frem fredag for å«styrke kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten» inneholder: 

• 53 millioner kroner fra september 2020 for å midlertidig øke antallet stillinger for leger i spesialisering. 

• 20 millioner kroner i 2020 til rekrutteringsprosjektet Menn i helse. 
• 20 millioner kroner i 2020 til desentraliserte studier for ansatte i omsorgstjenesten. 

• 40 millioner kroner til å etablere ordningen Pilot Helse for helseinnovasjon. 

Powered by Labrador CMS