Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Flere pasienter innlagt på sykehus

70 pasienter er innlagt i sykehus med covid-19. Det er en økning på ni pasienter fra tirsdag.12 pasienter er innlagt på intensivavdelinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tirsdag varslet regjeringen at det vil komme nye tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset før helgen. En alvorspreget helseminister sa at han frykter at helsetjenesten vil kunne «gå ned i knestående». De to siste ukene har smitten doblet seg og Folkehelseinstituttet mener nå at landet er inne i den andre smittebølgen. 

Onsdag er det tilsammen registrert 70 pasienter innlagt med covid-19 i sykehusene, viser statistikken til Helsedirektoratet. Dette er ni flere enn ved sist oppdatering tirsdag. Tre pasienter får respirator-behandling.

Flest pasienter i Sør-Øst

Flertallet av pasientene med covid-19 er innlagt i Helse Sør-Øst. Slik er statistikken fordelt:

  • 53 pasienter i Helse Sør-Øst.
  • Åtte pasienter i Helse Vest.
  • Fem pasienter i Helse Midt-Norge. 
  • Fire pasienter i Helse Nord. 

Det er en økning i antall pasienter i Helse Sør-Øst (syv pasienter) og Helse Vest (tre pasienter) fra tirsdag. Antallet pasienter i Helse Midt-Norge er likt, og i Helse Nord er det én færre.

Etter at alle RHF-ene hadde oppdatert sine oversikter onsdag ettermiddag, fremgår det at tolv av pasientene får intensivbehandling.

I Helse Sør-Øst får elleve av pasientene intensivbehandling og to av disse får respiratorbehandling.

I Helse Midt-Norge får én pasient respiratorbehandling. I Helse Nord er ingen av pasientene innlagt på intensivavdeling. Helse Vest oppgir ikke om pasienter er innlagt på intensivavdeling eller får respiratorbehandling, og viser på sine nettsider til personvernhensyn.

Folkehelseinstituttet rapporterer onsdag at det til nå er registrert 282 covid-19-relaterte dødsfall. Tilsammen har 1.297 personer vært innlagt på sykehus.

Starter rapportering på ny

Alle de regionale helseforetakene fører statistikk over hvor mange ansatte som har koronarelatert fravær.

Onsdag oppdaterte Helse Midt-Norge sin statistikk for antall ansatte som er i karantene for første gang siden juni. RHF-et sluttet å oppgi karantene-fravær for sine ansatte i sommer, med en begrunnelse om at det var lite fravær knyttet til covid-19.

26 ansatte er i dag i karantene i Helse Midt-Norge. I Helse Vest er antallet 186 ansatte.

RHF-ene har ulike rutiner for å rapportere om ansatte i karantene. Helse Nord som oppdaterer sine tall to ganger i uken hadde 58 ansatte i karantene på mandag, da tallene sist ble oppdatert.

Helse Sør-Øst oppdaterer sine tall ukentlig. 487 ansatte var i karantene ved forrige oppdatering torsdag i forrige uke.

12 smittede ansatte i nord

Helse Nord er det eneste RHF-et som også oppgir statistikk over antall smittede ansatte to ganger i uken. Mandag var 12 ansatte smittet, av disse er 10 ansatte ved Finnmarkssykehuset. Et nylig smitteutbrudd ved Hammerfest sykehus har ført til rød beredskap og inntaksstopp.

Powered by Labrador CMS