SETTER FRIST: Direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi Hilde Brit Christiansen i Helse Vest RHF (innfelt) gir vikarselskapene en måned å rydde opp i problemene.

Foto: Helse Vest RHF / Julie Kalveland, Dagens Medisin

Suspenderer vikarbyråer etter revisjon

To vikarbyråer blir midlertidig suspendert etter at de ikke har betalt tilstrekkelig overtidstillegg.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det er helseforetakenes egen revisjon som har avdekket kontraktsbrudd hos to av seks vikarleverandører. Det skriver Helse Vest i en pressemelding.

– Det er et klart kontraktsbrudd, og er også et brudd på arbeidsmiljøloven, særlig likebehandlingsprinsippet. Leverandørene er derfor midlertidig suspendert fra kontrakten, sier Hilde Brit Christiansen via pressemeldingen.  

Christiansen leder den nasjonale styringsgruppen for vikaranskaffelser, og er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

– Vi krever nå at de etterbetaler det vikarene har hatt krav på, og at de bedrer sine rutiner for å hindre lignende avtalebrudd i fremtiden. Det er gitt en måneds frist for å rette opp dette, sier hun.

Undersøkte avtaler
Spesialisthelsetjenesten har nasjonale rammeavtaler for sykepleiervikarer som fremforhandles av Sykehusinnkjøp HF. Revisjonen har sett på seks av leverandørene og kontrollert arbeidsavtaler, lønnsvilkår og arbeidstid.

Blant de alvorlige funnene var at sykepleiervikarer ikke har fått riktig overtidsbetaling, heter det i pressemeldingen.

De alvorlige funnene er oppdaget hos Powercare A/S og Läkerleasing Sverige AB.

TAR ANSVAR: – Her har verken jeg, HR eller lønnsavdelingen klart å fange opp dem som har fått en feilaktig avtale. Til slutt er dette mitt ansvar, påpeker Gustav Zetterholm, daglig leder i den norske underavdelingen til Läkarleasing. Foto: Privat

Funnet tyder på at «sykepleierne kan ha fått utbetalt en for lav overtidssats gjennom avtaleperioden».

Ber om bekreftelse
Helse Vest skriver i pressemeldingen at å avdekke bruddene viser at revisjonen fungerer. Nå inviterer Sykehusinnkjøp HF og de regionale helseforetakene inn alle vikarbyrå til et felles møte, og ber om en bekreftelse på at de etterlever likebehandlingsprinsippet.


Likebehandlingsprinsippet er kort forklart at innleide skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som faste medarbeidere.

Gjennomgår alle lønsslipper
Vikarselskapet Powercare skriver i en pressemelding at de den 24. januar har blitt varslet om at det er funnet feil i praksisen ved utbetaling for overtidstimer til danske sykepleiere som har jobbet i vikariater på sykehus i Norge i perioden februar til august 2021.

Selskapet skriver at de tar saken svært alvorlig og retter nå alle feil og betaler overtid til sykepleiere som er berørt av saken.

– Vi har i dag fått varslingen fra Sykehusinnkjøp, og vi har omgående gått i gang med å undersøke og rette opp feilen. Inkludert å gjennomgå samtlige lønnsslipper for perioden og kontakte de vikarene som er berørt. Vi beklager dypt at bestemmelsene om utbetaling for overtid ikke er overholdt, og vi får det rettet opp med det samme, sier direktør for Powercare, Lisbeth Sejer.

Angår en tredjedel
Daglig leder i det norske underselskapet til Läkarleasing Sverige AB sier til Dagens Medisin at de også fikk beskjed om feilen i går.

– Dette er en administrativ feil. Det er en tolkning av arbeidsmiljøloven som har gått feil for noen av de svenske og noen av de norske vikarene, sier Gustav Zetterholm.

Han er daglig leder i datterselskapet til Läkarleasing i Norge.

Zetterholm forklarer at noen av de ansatte, om lag en tredjedel, har fått at de skal ha 50 prosent overtid, og ikke 100 prosent overtid mellom 35,5 timer og opptil 40 timer.

– Vi har identifisert en liste på dem det gjelder, og setter sammen et team som skal gjøre en lønnsutbetaling for dem det gjelder – senest i neste uke. Vi oppretter nå rutiner for at det ikke skal skje igjen. Dette er en feil vi har gjort, og dette skal ordnes opp i. Vi er en seriøs aktør i hele Norden.

– Dette er komplekse avtaler. Her har verken jeg, HR eller lønnsavdelingen klart å fange opp dem som har fått en feilaktig avtale. Til slutt er dette mitt ansvar, påpeker han.

Powered by Labrador CMS