EFFEKTIVT: – I den pågående pandemien har det vist seg å være svært viktig at all tilgjengelig virusinformasjon deles så raskt og åpent som mulig, sier Nils Peder Willassen.

Foto: Getty Images

– Korona-informasjon deles lettere over hele Europa

Detaljer om norske koronavirus-gener blir nå for første gang fritt tilgjengelig gjennom den åpne genbanken ENA.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nils Peder Willassen ved UiT har ledet arbeidet.

Willassen, som også er nestleder for ELIXIR Norge (den norske forskningsfrasktrukeren for bioinformatikk og bilogiske data), har jobbet med FHI på prosjektet.

Willassen har laget en teknisk løsning som laster opp de norske virussekvensene til genbanken, sammen med informasjon om hvor prøvene kom fra.

Norske virussekvenser gjøres tilgjengelig
Denne løsningen sikrer at sensitiv informasjon om pasienten som hadde det aktuelle viruset ikke inkluderes, skriver universitetet på sine nettsider.

– Prosjektet tok utgangspunkt i pandemien. Den kom brått på oss. Vi oppdaget fort at det var lite data tilgjengelig i databaser – som kunne nyttiggjøres. Det handler om å kunne utvikle vaksiner og andre ting, sier Willassen til Dagens Medisin.

VIKTIG: Nils Peder Willassen understreker behovet for å dele data på tvers av land. Foto: Norges arktiske universitet

Og legger til:

– Dette var et problem i hele Europa. Det man gikk i gang med da var datainnsamling. Vi er derfor svært glade for at også norske virussekvenser nå gjøres åpent tilgjengelig,

Willassen er til daglig professor i bioteknologi. Han forteller videre at det har blitt lagt ned mye tid og arbeid i å få på plass samarbeidsavtaler og datahåndteringsavtaler.

– Vi må sikre at pasientdata ikke lekker ut. Det er en kjempeviktig del av jobben, understreker han.

FHI: – Glade for å bidra
Han forteller videre at ved deling av disse rådataene vil det være mulig å foreta systematiske sammenligninger av alle tilgjengelige koronavirus-gener, SARS-CoV-2sekvenser, internasjonalt, og understreker hvor viktig det er at norske sekvenser er en del av dette.

– Vi er svært glade for å bidra med norske virussekvenser i den internasjonale dugnaden sier Anna Karin Germundson Hauge, avdelingsdirektør ved avdeling for bakteriologi ved FHI.

Powered by Labrador CMS