SAMMENLIGNET: En ny studie ved Folkehelseinstituttet (FHI) har sammenlignet smittespredning for variantene delta og omikron av SARS-CoV-2-viruset i norske husstander i desember 2021. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Omikron mindre smittsom enn først antatt

– Omikron har en mer moderat smittespredning enn det tidligere studier tydet på, sier Silje Bakken Jørgensen, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

En ny studie ved Folkehelseinstituttet (FHI) har sammenlignet smittespredning for variantene delta og omikron av SARS-CoV-2-viruset i norske husstander i desember 2021, og er basert på registerdata fra Beredskapsregisteret for covid-19.

Resultatene er publisert i tidsskriftet JAMA.

Forskerne vurderte den sekundære angrepsraten (SAR) til omikron- og deltavarianten. SAR ble definert som antall ikke-indeks-husstandsmedlemmer med positiv PCR-test innen syv dager etter prøvedato for indekstilfelle (person med påvist covid-19 som utløser smittesporing), dividert med det totale antallet ikke-indeks-husstandsmedlemmer.

Studien ekskluderte enkeltpersonhusstander og husstander med flere samtidige indekstilfeller, og husholdninger hvor det hadde vært smitte de siste tre månedene før desember 2021.

Moderat høyere enn delta
Hovedfunnet i studien er at andelen som ble smittet i husholdningen var moderat høyere med omikronvarianten enn deltavarianten. Forskerne fant at andelen smittede i husstanden var 25,1 prosent for omikronvarianten og 19,4 prosent for deltavarianten.

– Omikron har en mer moderat smittespredning enn det tidligere studier tydet på, sier Silje Bakken Jørgensen, overlege ved FHI.

Tallene tilsier at et omikron-smittet husstandsmedlem brakte smitten videre til en av fire andre i husstanden. Det er grovt sett i samme størrelsesorden som det forskere fra FHI fant for andre varianter tidligere i pandemien, før vaksinene kom.

Tidligere studier, for eksempel en lignende i Danmark og erfaring med smittesporing i Norge, har vist en større forskjell i smittespredningsevnen mellom omikron og delta.

Økning i uke 52
Funnene bygger på data fra 1. desember 2021 til 8. januar 2022, en periode der andelen smittetilfeller med omikronvarianten i Norge økte fra under fem prosent til mer enn 85 prosent av alle variant-bestemte tilfeller.

Studien viser også et hopp i andelen som ble smittet i uke 52. Andelen økte fra nivå mellom 18,5-19,6 i uke 51 til 24,1 prosent i uke 52.

– Det overrasker ikke at vi ser en økning i andelen som ble smittet i uke 52. Dette skyldes trolig mer sosial kontakt mellom husstandsmedlemmer under julefeiringen, sier Jørgensen.

Powered by Labrador CMS