FACEBOOK: Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune har tydd til sosiale medier for å få fram budskapet sitt. Foto: Hadsel kommune

Leger i Lofoten og Vesterålen har liten forståelse for karantenekritikk fra sør

Kommuneoverleger i nord får kritikk fra ministere og jusprofessorer. Men dette til tross, de er fortsatt faglig trygge på lokale karantenebestemmelser er viktig og riktig.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Som Dagens Medisin omtalte mandag, fryktet kommuneleger fra Helgeland i sør til Finnmark i nord at regjeringen tirsdag skulle lempe på Nord Norge-kravene om karantene for tilreisende.

Justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg gjentok at de har forståelse for at man lokalt ønsker strengere regler ut fra et motiv beskytte egne innbyggere, men advarte mot konsekvensene slike restriksjoner har, især for næringslivet.

Mæland sa også at man nå jobber med en nasjonal veileder som «skal ta utgangspunkt en smittevernfaglig vurdering om hvilke tiltak som er lovlige og hvilke som ikke er det».

Fase én

Men kommunelege i Vågan i Lofoten, Jan Håkon Juul, er ikke beroliget.

- Hvis justisministeren hadde hatt et snev av medisinskfaglig kompetanse, hadde hun sett at vi her i Nord-Norge ennå er i fase én av epidemien. Og i fase én er strenge karantenebestemmelser et anbefalt tiltak. Vi har veldig liten forståelse for at vi ikke skal få lov til å følge opp Folkehelseinstituttets råd om tiltak i de ulike fasene, sier han til Dagens Medisin.

Kommunelege i Vågan i Lofoten, Jan Håkon Juul

Juul plukker også fra hverandre hovedargumentet mot lokale karantenebestemmelser:

- Karantenebestemmelsene våre går ut over næringslivet, sier de, men vi har tett dialog med næringslivet og de ser ingen konsekvenser lokalt. Så at våre bestemmelser går hardt ut over befolkningen, det stemmer ikke.

Lofoten og Vesterålen er regioner med bittesmå sykehus.

- Dermed er vi utrolig sårbare. Ved ett tilfelle innlagt, blir antall med leger i praksis halvert. I tillegg har vi store avstander. Får vi et kjempehøyt smittetrykk her, så kollapser det.

Juul peker videre på at det er minimalt med prøveutstyr og smittevernutstyr tilgjengelig.

- Enda et argument for hvorfor det er utrolig viktig at vi klarer å holde smitten borte.

Beroliget

Litt lenger nord, i Hadsel kommune i Vesterålen, har kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin tydd til sosiale medier for å få fram budskapet sitt.

- Nei, koronaepidemien er ikke noen nord-sør-konflikt, det er heller ikke noen sentrum-periferi-konflikt. Det er alle oss mot viruset, sier han, før han forklarer for befolkningen hvorfor de lokale karantenebestemmelsene er innført og de faglige argumentene som ligger til grunn.

Videoen er likt og delt hundrevis av ganger 

Dagen derpå er Bleidvin beroliget over at Mæland under pressekonferansen tirsdag understreket det samme.

- Vi er på feil vei hvis lokale smittevernhåndteringstiltak må ta politiske hensyn. Både Nord-Norge og deler av Vestlandet er ennå i fase én. Da gir det ikke mening at vi skal forholde oss til fase 2-tiltak. Med den situasjonsrapporten som FHI slapp i går, føler vi at vi har den ryggdekningen, sier Bleidvin.

- Jeg synes det høres ut som om de har valgt en klok tilnærming og jeg er glad for at de understreket at det ikke er nord-sør-konflikt, men at de målretter innsatsen sin mot de kommunene som har innført problematiske vedtak. Det vi fryktet her i Lofoten og Vesterålen var at regjeringen skulle gå bredt ut og forby alle lokale vedtak. Det hadde vært uheldig, både fordi vi mener våre tiltak er overkommelige, men også for den videre håndteringen av epidemien.

Koronaepidemien er ikke noen nord-sør-konflikt, det er heller ikke noen sentrum-periferi-konflikt. Det er alle oss mot viruset Kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin

Har ikke «stengt grensene»

I likhet med kollegaen i Vågan, påpeker Bleidvin at de ikke har «stengt grensene».

- Våre tiltak er høyst overkommelige. Vi har hensyntatt personer i samfunnskritiske roller, pendlere og arbeidere i særskilt viktige bedrifter. I vår region er det mange fiske- og oppdrettsanlegg. Så vidt vi vet har ikke de blitt ekstra rammet på grunn av våre vedtak. Men, hvis de hadde blitt det, og hvor vi fant oss i en situasjon der vi måtte veie økt smittefare mot full stans i en hjørnesteinsbedrift, da måtte vi diskutert det nærmere. Det må hele tiden være en fornuftig balanse mellom effekt og mulig skade av slike tiltak. 

Mangler utstyr

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen fattet mandag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke. Dette betyr at personer som har vært sør for Dovre fra og med 10.03, får hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til regionen.

- Dette er den siste uken, om ikke noe helst spesielt skjer. Vi regner med å være i fase 2 i neste uke, sier Juul.

Kommunelegen i Vågan sier de har gjort fire bestillinger på testkit og smittevernutstyr via Fylkesmannen i Nordland, uten å få tilbakemelding overhodet. Også i Hadsel har de vært gjennom to runder med bestillinger, uten å ha fått tilbakemeldinger.

- Frykten vår er at dette kommer til å eksplodere. Jeg har snakket med mange kommuneleger i distriktene. Så lenge det ikke er mange syke pasienter, bruker vi ikke så mye. Men med en gang de kommer, kan det bli snakk om så mye som 15-20 sett per dag per pasient. Da forsvinner lagrene våre veldig fort.

Savner støtte

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste, har anbefalt samtlige 26 kommuner i Møre og Romsdal om å fatte lokale vedtak som strider mot regjeringens.  

Juul skulle gjerne sett at Fylkesmannen i Nordland ga samme støtte til «sine».

- Et annet moment er all kritikken vi får av minister etter minister på talerstolen og jusprofessorer fra sør. Men, til tross for den massive kritikken, er vi fortsatt så faglig trygge på at det vi gjør er riktig. Og folk som vet hvilke forhold vi lever under i nord, skjønner oss.

Advarer mot å overprøve

I en situasjonsrapport fra Fylkesmannen i Nordland, datert 24. mars, adresseres oppmerksomheten rundt lokale karantenebestemmelser som er innført i kommunene. Her presiseres det at kommunene gjennom smittevernloven er gitt et selvstendig ansvar for å gjøre grep innenfor lovens rammer for å oppfylle formålet som er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen.

Fylkesmannen advarer sentrale myndigheter om å overprøve kommunene i dette spørsmålet, da man frykter det vil føre til at andre nasjonale tiltak vil miste sin legitimitet.

Justisdepartementet skriver i en e-post til Dagens Medisin at departementet jobber så raskt som mulig og håper å kunne legge fram en veileder om lokale karantenetiltak snarlig.

Powered by Labrador CMS