Foto: Getty Images

«Stille covid»: To av ti får ikke symptomer

20 prosent av dem som blir smittet av koronaviruset, får aldri symptomer, viser studier. – Ingen grunn til å tro at andelen er lavere i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, kan det få konsekvenser å legge en person med symptomfri covid-19-infeksjon på operasjonsbordet.

En gjennomgang av 94 studier konkluderer med at andelen av mennesker som får covid-19 og forblir asymptomatiske under infeksjonen, er et sted rundt 20 prosent.

Lege Joakim Øverbø ved Avdeling for luft-, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier til Dagens Medisin at han ikke er klar over noen undersøkelser om andel eller antall for koronasmittede uten symptomer i Norge.

Smitterisikoen er aller størst i dagene rundt symptomstart. Joakim Øverbø, FHI

– De ulike studiene bruker mange ulike metoder, men vi antar at vi ligger på det samme som sammenlignbare land, altså rundt 20 prosent, sier han.

Kjenner til risikoen
Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man skal oppdage og håndtere personer med stille covid-19-infeksjon i forbindelse med kirurgi. Men Øverbø mener helsevesenet kjenner til risikoen.

– Det er ulike taktikker for hvordan dette håndteres, fra sykehus til sykehus og blant institusjoner. Noen screener pasientene før de får kommet inn.

Øverbø understreker at personer som ikke utvikler symptomer i løpet av infeksjonen, sannsynligvis er mindre smitteførende enn personer som utvikler symptomer.

Joakim Øverbø, FHI Foto: pressefoto

– Smitterisikoen er aller størst i dagene rundt symptomstart.

Øverbø kjenner ikke godt nok til hvordan studien til Søreide og samarbeidspartnerne er gjennomført, til at han vil uttale seg spesifikt om den.

Fakta:

  • En studie fra Sør-Korea, gjort i begynnelsen av pandemien, viser at av 213 pasienter med påvist smitte, var 41 av dem (19 prosent) asymptomatiske.
  • En annen studie, publisert i tidsskriftet Clinical Epidemiology, så på sammenhengen mellom covid-19 symptomer og covid-19 testresultater blant over 36.ooo personer i England, Wales og Nord-Irland som ble testet mellom april og juni. Denne viste at 115 personer hadde et positivt testresultat. Av disse rapporterte 16 (13,9 prosent) symptomer og 99 (86,1 prosent) rapporterte ingen spesifikke symptomer på testdagen.
  • En kinesisk studie fant at av 262 bekreftet koronasmittede innlagt på sykehus i Beijing, var 13 (5 prosent) asymptomatiske. En studie fra Italia publisert i slutten av juni fant at av innbyggere som testet positive for Covid-19 i kommunen Vo, en liten by i nærheten av Padua, var 42 prosent asymptomatiske.
  • En studie av 9000 personer som ble valgt for å ta en koronavirustest på Island, viste at 50 prosent av dem som testet positivt var uten symptomer.
Powered by Labrador CMS