TATT AV LISTEN: Verken røyking generelt eller KOLS peker seg ut som risikofaktorer basert på data fra utbruddet av Covid-19 i Norge, ifølge overlege Sara Watle ved Folkehelseinstituttet. Foto: Colourbox/illustrasjonsfoto

TATT AV LISTEN: Verken røyking generelt eller KOLS peker seg ut som risikofaktorer basert på data fra utbruddet av Covid-19 i Norge, ifølge overlege Sara Watle ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Colourbox/illustrasjonsfoto

Røykerne fjernet fra risikoliste – mener alder er den viktigste faktoren

Folkehelseinstituttet har tatt røykere bort fra listen over personer har risiko for å få alvorlig sykdom ved Covid-19. - Alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren, sier overlege Sara Watle ved Folkehelseinstituttet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Folkehelseinstituttet (FHI) fører en egen liste over personer som står i fare for å få alvorlig forløp av Covid-19. Listen angir risikofaktorer som kan føre til alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær, og inneholder råd til personer i risikogruppene og deres pårørende.
Fra 1. april har det vært oppgitt at røyking er en risikofaktor. Dette punktet ble tirsdag fjernet fra listen.

– Vi har tatt røyking ut fra listen fordi dette i seg selv ikke peker seg ut som en risikofaktor for alvorlig forløp av Covid-19 i tilgjengelige data fra utbruddet. Det er heller ikke tydelig at for eksempel KOLS peker seg ut foreløpig, skriver overlege Sara Watle ved Folkehelseinstituttet på e-post til Dagens Medisin.

– Vi må ta forbehold om at dette kan endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap. Vi har ikke spesielle anbefalinger til røykere i forbindelse med Covid-19, men vi anser fortsatt at røyking er helseskadelig.

Les mer: Etterlyser grunnlag for «snuoperasjon» om røyking og Covid-19

Peker på alder
På FHIs liste fremgår det nå at tre grupper har økt risiko for alvorlig forløp: Eldre over 65 år, personer med hjerte- og karsykdom, inkludert høyt blodtrykk, og personer med diabetes. Dette bygger på dagens kunnskap, oppgir overlegen.

– Kunnskapsgrunnlaget for hvilke grunnsykdommer som gir økt risiko for alvorlig Covid-19-sykdom er fortsatt begrenset, men alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren. Flere land rapporterer også om en overhyppighet av hjerte- og karsykdom, samt diabetes, hos pasienter med behov for intensiv behandling. sier Watle, som jobber ved Avdeling for smittevern og vaksine.

Les mer: I USA og Storbritannia har de andre råd: – De får gjøre sine vurderinger

– Vanskelig å si
FHI lister også opp grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp, som blant annet personer med sykelig overvekt, betydelig nedsatt lungefunksjon og personer som går på immundempende behandling som cellegift.

Gruppene er ført opp på listen dels på bakgrunn av kunnskap fra Norge og dels på bakgrunn av kunnskap om grunnlidelser som gir økt risiko for andre typer luftveisinfeksjoner, oppgir Watle.

– For andre grunnsykdommer som medfører nedsatt lungefunksjon eller svekket immunforsvar, er det vanskelig å si om det er alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av begge som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Powered by Labrador CMS