SETTER AV DOSER: Vi har hele tiden sagt at ved økt smittetrykk, kan vi vaksinere helsepersonell først. Det gjør vi nå, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen hun holdt onsdag i Oslo.

Foto: Anne Grete Storvik

Helsepersonell rykker frem i vaksinekøen

Folkehelseinstituttet (FHI) gjør en justering i vaksineprioriteringen og vil vaksinere 15.000 helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Inntil 20 prosent av vaksinedosene som kommunene får, kan benyttes til helsepersonell i primærhelsetjenesten. – Helsepersonell er  utsatt for stor smitterisiko, og trenger trygghet i sin arbeidssituasjon, sier legepresident Marit Hermansen. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

OSLO, VINDEREN (Dagens Medisin): FHI gjør en justering av prioriteringsrekkefølgen til koronavaksinen og setter av vaksiner til 15.000 helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 

Det sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg og smitteverndirektør Geir Bukholm på en pressekonferanse onsdag formiddag. 

Det er helseregionene selv som må vurdere hvem som skal få vaksinen. Vaksinering av høyt prioriterte grupper helsepersonell kan starte allerede fra uke to.

Beboere på sykehjem, personer over 65 år og alvorlig syke har til nå stått først i prioriteringskøen, men helsemyndighetene har også varslet at helsepersonell kan bli prioritert høyere dersom smittepresset øker.

– Vi har hele tiden sagt at ved økt smittetrykk, kan vi vaksinere helsepersonell først. Det gjør vi nå, fortsetter Stoltenberg. 

Det vil være vanskelig å erstatte helsepersonell som blir syke ved et stort smittetrykk. Marit Hermansen, legepresident

Dette er i tråd med ekpertgruppens anbefalinger. 

– Inntil 20 prosent av dosene som kommunene får kan benyttes til helsepersonell i primærhelsetjenesten, legger Johan Torgersen til, som er divisjonsdirektør kvalitet og forløp i Helsedirektoratet. 

Har presset på
Legeforeningen har i hele desember og gjennom romjula presset på helsemyndighetene for å få endret på prioriteringsrekkefølgen. Nå har de i alle fall delvis vunnet frem, noe legepresident Marit Hermansen er glad for.

Legepresident Marit Hermansen.  Foto: Vidar Sandnes

– Det er viktig at det settes av en andel av de vaksinene som kjøres ut nå til helsepersonell - både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi står foran en uoversiktlig smittesituasjon, sier hun til Dagens Medisin.

Senest denne uken kom det preliminære resultater fra Koronastudien, som viser at helsepersonell er blant gruppene som oftest blir smittet av koronaviruset.

– Helsepersonell er  utsatt for stor smitterisiko, og trenger trygghet i sin arbeidssituasjon. Men det er også viktig av kapasitetshensyn. Det vil være vanskelig å erstatte helsepersonell som blir syke ved et stort smittetrykk. I sykehus vil dette typisk gjelde intensivpersonell og de som jobber i akuttmottaket. I primærhelsetjenesten sykehjems- og legevaktsleger, fortsetter hun.

Må planlegge for ny bølge
Hermansen mener det er for sent å vente til over nyttår med å planlegge vaksinasjon fordi det er mange faktorer som peker i retning økt smitte i januar.

Deriblant virusmutasjonen som er påvist i Storbritannia, som FHI mener det er høy risiko for at vil spre seg, også i Norge.

– Selv om vi så en avflating av kurven før jul, ser vi også mange lokale utbrudd. Vi vet også at det er mye reising og kontakt i jula. Det tar en måned før vaksinen gir immunitet, så det er viktig å komme i gang med vaksineringen nå – både av risikogruppene og av helsepersonell.

– Står vi foran en tredje bølge?

– Det er i alle fall viktig å planlegge for det.

Alvorlig i Skandinavia
Årsken til at FHI har omprioritert nå, er smittesituasjonen i landene rundt Norge, men også FHIs risikovurdering når det gjelder smitteutviklingen for de neste ukene. 

Siden den 22. desember har smittetrenden vært stigende i Norge. Tirsdag ble det registrert 693 nye smittetilfeller. Dette er 229 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 464. Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller de siste tre uker etter en nedgang de foregående tre uker. 

900 covid-19-pasienter er tirsdag innlagt på danske sykehus. 128 av dem ligger på intensivavdeling, 73 med respirator.

Tirsdag viste de første svenske koronatallene siden lille julaften at 205 mennesker har dødd i løpet av høytiden. 32.485 har fått påvist smitte.

Powered by Labrador CMS