BEGRENSET TILGANG: Legemiddelet har mange interaksjoner, i tillegg til at det er begrenset tilgang på medisinen.  Det krever at man har god oversikt over det som er en ganske komplisert indikasjonsstilling, forteller daglig leder Nicolas Øyane og foreningsleder Marte Kvittum Tangen. 

Foto:

Nytt verktøy skal hjelpe leger med riktig forskriving av koronamedisin

– Det er veldig viktig at medisinen nå blir forskrevet til de riktige pasientene, på grunn av en veldig begrenset tilgang, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). 

Legemiddelet Paxlovid, som består av virkestoffene nirmaltrevir og ritonavir, reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos dem med høy risiko for å bli alvorlig syke.

– Behandling med Paxlovid er helt nytt for allmennlegene – tidligere har vi ikke hatt noen behandlingsalternativer ved koronasmitte, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, til Dagens Medisin. 

Torsdag ble medisinen tilgjengelig i norske apotek. For å hjelpe helsepersonell har Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) utviklet en elektronisk beslutningsstøtte.

– SKIL har utarbeidet verktøyet på veldig kort tid og jeg er imponert over at de har klart å gjøre det. Det ble sendt ut informasjon om denne muligheten til alle allmennleger fra oss i NFA og Allmennlegeforeningen i går og jeg tror nok at det er ganske mange som synes det er nyttig og vil ta det i bruk, sier Tangen, som også er styreleder i SKIL. 

– Til god hjelp

Ved riktig bruk er det anslått at Paxlovid reduserer antallet innleggelser på sykehus med mer enn åtti prosent blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom.

Tangen påpeker at legemiddelet har mange interaksjoner, i tillegg til at det er begrenset tilgang på medisinen. 

– Det krever at man har god oversikt over det som er en ganske komplisert indikasjonsstilling. Det er mye nytt for allmennlegene å ta stilling til. Dersom vi kan hjelpe med å systematisere hva man skal vurdere, så er en beslutningsstøtte, i alle fall i starten, til veldig god hjelp.

Verktøyet fungerer på den måten at man får spørsmål knyttet til alder, vaksinestatus, risikosykdommer og om man har sjekket for interaksjoner og nyrefunksjon.

– En algoritme styrer spørsmålene man får ut fra hva man svarer, slik at man ganske raskt kan havne på at det ikke er aktuelt å gi pasienten denne medisinen. Eller så får man videre spørsmål og til slutt svar om at man skal vurdere å gi pasienten Paxlovid.

Tangen presiserer at det ikke er absolutte svar, legen må alltid gjøre en klinisk individuell vurdering om det er riktig tiltak for pasienten.

– Det er veldig viktig at medisinen nå blir forskrevet til de riktige pasientene, på grunn av en veldig begrenset tilgang.

Medisinen skal gis til de pasientene man vurderer at vil ha aller størst nytte, for å forhindre sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død, understreker foreningslederen.

Utfordrende å prioritere

– Når man vet hvor lang tid det tar å innføre retningslinjer i helsetjenestene så er det veldig ambisiøst at så mange skal sette seg inn i dem så kjapt. Derfor ønsket vi å utvikle en beslutningsstøtte slik vi gjorde i forbindelse med covid-pandemien knyttet til retningslinjer for testing, karantene, isolasjon og sykmelding, sier Nicolas Øyane, fastlege og daglig leder av Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL), til Dagens Medisin. 

Det nye verktøyet ble lansert torsdag. Foreløpig ser det ut til at de aller fleste fastleger anser verktøyet som svært nyttig eller litt nyttig, ifølge SKIL-lederen.  

Øyane forteller at en tilbakemelding de har fått fra sykehjemsleger, etter å ha testet verktøyet, er at det kan være utfordrende når alle personer over åtti år med covid alltid skal vurderes for behandling. Utfordringen blir da å skille mellom dem som faktisk skal ha og dem som ikke skal ha behandlingen.

– Her kan det være nødvendig med retningslinjer for videre å prioritere de rette pasientene.

Etter hvert som verktøyet tas i bruk av flere og de får mer data, vil det være viktig å dele tilbakemeldingene, forklarer Øyane. 

– Det vil kunne gi innspill i forbindelse med fremtidige oppdateringer av retningslinjer rundt det som virker uklart. 

Verktøyet er basert på retningslinjene fra Helsedirektoratet og utviklet med støtte fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Legeforeningen.

Powered by Labrador CMS