– Økt bruk av kolposkopi og biopsi kan gi en ekstra trygghet for gynekologen og for kvinnen, men medfører i de fleste tilfeller unødvendig utredning med risiko for overbehandling av celleforandringer som i mange tilfeller ville forsvunnet før neste screening, sier overlege Sveinung Wergeland Sørbye. Arkivfoto. Foto:

– Medieoppslag kan ha gitt usikkerhet om celleprøver

Den såkalte «celleprøve-saken» kan ha ført til at mange ikke stolte på celleprøven, mener overlege Sveinung Wergeland Sørbye.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det gjøres spesielt mye kolposkopi og cervixbiopsi for bosatte i Nordland, viser Helseatlaset for gynekolog 2015 – 2017, som ble lansert onsdag av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

En stor andel av denne aktiviteten er knyttet til avtalespesialister.

Den såkalte celleprøve-saken i Bodø, der seks kvinners celleprøver ble feiltolket, fikk massiv oppmerksomhet. Særlig gjelder dette i Nordland og Bodø, etter at Avisa Nordland avslørte saken og dekket den over flere år.

Overlege og patolog Sveinung Wergeland Sørbye ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), mener de mange mediesakene kan ha ført til at mange ikke stolte på celleprøven.

– I 2014 og 2015 var det mange oppslag i Avisa Nordland i forbindelse med den såkalte «celleprøvesaken» ved Nordlandssykehuset der flere kvinner hadde stått fram fordi de hadde fått livmorhalskreft etter «normal» celleprøve. Ny vurdering av den «normale» celleprøven viste at den ikke var normal likevel.

– Til tross fra at tall fra Kreftregisteret viste at dette ikke skjedde oftere ved Nordlandssykehuset enn ved andre patologiavdelinger i Norge, var det mange kvinner som følte seg utrygge og tok ekstra celleprøver selv om de hadde normal celleprøve for mindre enn tre år siden.

– Noen kvinner oppsøkte gynekolog og ba om en grundig undersøkelse med kolposkopi siden de ikke stolte på celleprøven, sier Sørbye.

– Gynekologene tok biopsier ved kolposkopiske funn selv om kvinnen hadde normal celleprøve. De fleste av disse biopsiene var normale, men noen ganger fanger gynekologen opp kvinner med celleforandringer som ikke er oppdaget ved hjelp av celleprøve. Når gynekologene opplever uventede funn i biopsier til tross for normal celleprøve, vil enkelte gynekologer fortsette å ta biopsier selv om det er utenfor screeningprogrammet,.

– Økt bruk av kolposkopi og biopsi kan gi en ekstra trygghet for gynekologen og for kvinnen, men medfører i de fleste tilfeller unødvendig utredning med risiko for overbehandling av celleforandringer som i mange tilfeller ville forsvunnet før neste screening.

Kolposkopi er et slags mikroskop som gir forstørrelse og godt lys og bidrar til å identifisere celleforandringer på livmorhalsen som er aktuelle for vevsprøve (biopsi).

Powered by Labrador CMS