Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2020-03-30

Nå slutter vi rekkene

Vi står i en nasjonal krise. Vi vet ikke hvordan konsekvensene blir. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Og fremfor alt vet ingen hva som er den optimale håndteringen, for ingen, absolutt ingen, har håndtert en Covid-19-pandemi før.

Våre ledere er tvunget til å ta beslutninger med svært vidtrekkende konsekvenser på meget usikkert grunnlag. Det misunner jeg dem ikke. Nå trenger de faktisk vår lojalitet og vår respekt.

Ikke at det ikke skal være lov å diskutere. I krisetider trengs naturligvis mer enn noen gang en opplyst debatt som grunnlag for gode beslutninger. Gode ledere lytter til en slik debatt, og lar seg korrigere av saklige motforestillinger. Det er i tider som dette at demokratiet skal bestå sin prøve. Vi trenger å diskutere hva som er en optimal strategi for pandemibekjempelse og hvordan alle de negative ringvirkningene best skal motvirkes. Vi trenger å diskutere prioriteringer i en krisetid. Vi trenger å diskutere hvordan vi skal unngå at besøksforbudet til sykehus og sykehjem rammer for hardt. Vi trenger å diskutere hvordan vi nå best skal få ivaretatt alle dem med akutte sykdommer som ikke er Covid-19-relatert. Vi trenger å diskutere hvordan vi skal klare å utdanne brukbare leger, sykepleiere og andre helseprofesjonsgrupper dersom forbudet mot pasientkontakt skulle bli langvarig. Og ikke minst trenger vi å diskutere hvordan vi skal få ivaretatt skrøpelige hjemmeboende som man nå knapt tør tenke tanken på å legge inn i sykehus uansett hvor syke de er. Og selvfølgelig mye mer.

Men mindre enn noen gang trenger vi nå skråsikre besserwissere som forteller oss at tiltakene «åpenbart er alt for strenge» eller «åpenbart er helt utilstrekkelige». Ingen ting er «åpenbart» nå – det ligger i sakens natur. La våre ledere få saklige og velbegrunnede innspill, men spar både dem og oss for innspill som insinuerer inkompetanse, uredelige motiver eller skjulte agendaer.

Jeg har vært helsepolitisk aktiv i noen år, og har hatt mang en høne å plukke med helseministre, helsedirektører, foretaksdirektører og andre av helsevesenets toppledere. Jeg kan kjenne på fristelsen til å bruke erfaringer fra koronakrisen til virkelig å få understreket noen overordnede helsepolitiske poenger. Men det er en tid for alt. Når krisen er gjennomlevd, skal vi selvsagt diskutere både det ene og det andre – også i lys av det som koronakrisen til da vil ha lært oss.

Men ikke nå. Nå har vi de sykehusene, de fagfolkene, de strukturene og de lederne vi har. Nå er det ikke tiden for langsiktige, prinsipielle diskusjoner eller «hva var det jeg sa»-resonnementer. For en stund sier vi som i Hakkebakkeskogen at «gjort er gjort og spist er spist», og så legger vi alle ryggen til, løfter i flokk og går i takt når våre ledere roper «gå»!

Kommentarer

 • Torgeir Bruun Wyller 31.03.2020 08.18.17

  Lege

  Kjære Joe Siri Ekgren! Takk for kommentaren! Jeg tenker nok omvendt av deg nå. Normalt har rebeller som oss en viktig rolle. Når konformitetspress, fryktkultur og misforståtte lojalitetskrav brukes for å undertrykke debatter og til å overkjøre motstand mot ukloke avgjørelser, da skal vi stå opp for den frie meningsutvekslingen og den sunne fornuften. Men selv jeg, som aldri har vært i nærheten av forsvaret, skjønner at generaler ikke kan føre krig med soldater som alle har sin egne idéer om hvordan krigen kan vinnes. OK, vi skal være varsomme med krigsmetaforene. Men vi kommer ikke utenom at dagens situasjon er helt ekstraordinær; ingen har erfaring med noe slikt. Jeg mener det fordrer en annen innstilling enn den vanlige fra oss rebeller. Vi skal ikke godta kadaverdisiplin, og skulle ledere misbruke situasjonen til å skape økt fryktkultur eller tyr til represalier, ja da skal vi ta dem - etterpå! Men akkurat nå mener jeg faktisk vi skal være mer villige til å gå i takt enn ellers.

 • mail@ekgren.no 16.04.2020 17.13.15

  Kjære Torgeir Bruun Wyller! Takk for at du tar deg tid til å forsøke å klargjøre ditt standpunkt. Du har rett i at dagens situasjon er ekstraordinær, men når du skriver "Ingen har erfaring med noe slikt" tilslører du at pandemier er et velkjent fenomen. Om dagens ekstraordinære situasjon skyldes skyldes viruset eller gruppetenkning, virker for meg uklart. Når det gjelder ditt innlegg og efterfølgende svar, savner jeg eksempler på hvilke konkrete handlinger du tar til orde for. Det er lett å bli forelsket i egne idéer. For meg fremstår ditt innlegg som et heftig svermeri med en krigsmetafor. Metaforer er verktøy for å synliggjøre en virkelighet, men blir metaforen for outrert, hindrer den innsikt i stedet for å fremme forståelse. Jeg vil invitere deg til å stede til hvile krigsmetaforen og heller dele de mange nyttige faglige vurderinger å by på som geriater, siden du ganske sikkert har verdifulle erfaringer med risikopasienter fra tidligere pandemier. Beste hilsen, Joe Siri Ekgren

 • mail@ekgren.no 30.03.2020 12.13.21

  Kjære kollega Torgeir Bruun-Wyller. Dine intensjoner er de aller beste - å sikre riktig bruk av ressurser i en uoversiktlig situasjon. Å følge "våre ledere" i taktfast marsj er bra for compliance i en forutsigbar situasjon med klare regler, men er drepende for nødvendig nytenkning når situasjonen blir kaotisk. Du nevner en rekke viktige tema som "vi trenger å diskutere". Kunne du si noe konkret om temaene du nevner? Og gjerne supplere med friske tanker og konkrete forslag til løsninger? Jeg vil tro at kollegaer vil ha mer glede av din skaperkraft og evne til å turnere komplekse vurderinger enn din taktfaste marsj. Beste hilsen, Joe Siri Ekgren, almenlege

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!