Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2018-08-23

Fredrikstad-modell for slagrammede?

I februar 2017 kom Helsedirektoratets statusrapport hjernehelse som konkluderte blant annet med at det er store geografiske variasjoner i omfang og kvalitet på rehabiliteringstilbudet mellom kommunene og i spesialisthelsetjenesten, og at for få slagrammede har en aktiv individuell plan. Før sommerferien stod slagrammede Carl Terje Strømberg fra Fredrikstad fram i NRK Dagsrevyen for å gi mangelfull rehabilitering og oppfølging et ansikt. Men hvordan har Fredrikstad kommune møtt kritikken?

I løpet av noen måneder nå har Strømberg og hans Aksjonsgruppe for bedre rehabilitering for slagrammede hatt flere møter med ledende helsepolitikere i Fredrikstad, hvor disse har tatt rollen både som ombud for egne innbyggere og rollen som ansvarlige politikere på alvor. Tirsdag kveld deltok LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge sammen med Aksjonsgruppa i et nytt møte med hovedutvalgsleder Arne Øren og hans utvalgskollegaer fra Arbeiderpartiet, Høye og Fremskrittspartiet.

I nevnte møte hadde vi en gjensidig informasjonsutveksling og drøfting av hva som fungerer bra og ikke fungerer bra, og hvordan vi kan fortsette dialogen for å kartlegge situasjonen og foreslå forbedringstiltak som gjør at Fredrikstad blir en foregangskommune for rehabilitering og oppfølging av slagrammede og pårørende. Det siste – en foregangskommune – er foreløpig brukersidens ambisjon, men den interessen som politikerne viste i møtet, så håper vi det er en kommunal ambisjon i løpet av høsten.

I politikken har ofte de som er i posisjon behov for å forsvare og de som er i opposisjon ønske om å angripe. I møtet med Fredrikstad-politikerne opplevde vi at alle stilte med ett eneste utgangspunkt: Være åpne for Aksjonsgruppas erfaringer, høre på våre innspill og ha åpen og konstruktiv dialog. Bare med dette som utgangspunkt er det skapt en "Fredrikstad-modell" på hjerneslagområdet. Om kommunen i tillegg følger opp Aksjonsgruppas anbefalinger om bedre informasjon til de slagrammede og pårørende, konsekvent bruk av en aktiv individuell plan for de som trenger det, sørger for kvalitativ og kvantiatiativ god tverrfaglig rehabilitering  og oppfølging av slagrammede - også i senfasen - og forhåpentligvis kan etablere et dagsenter hvor slagrammede kan få dekket sine behov for tjenester fra ulike profesjonsgrupper på samme sted, kan Fredrikstad bli et fyrtårn for andre kommuner på hjerneslagområdet.

Vår oppfordring til alle norske kommuner er å gjøre som Fredrikstad kommune: Gå i dialog med sine slagrammede innbyggere og deres pårørende, ta en gjennomgang av hvordan kommuner følger opp retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag og samarbeid med brukerorganisasjonene. Ved årsskiftet kommer pakkeforløp hjerneslag fase to, som omhandler kommunene. Det er ingen grunn for noen kommune til å oppdage "avvik" i egne tilbud og tjenester først da - eller når vi som brukerorganisasjoner må påpeke det før kommunevalget - når de kan finne svaret på det og "lukke" de allerede nå. Se til Fredrikstad!

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!