Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tarje Bjørgums blogg Publisert 2020-09-01

Norges posisjon som velferdsnasjon - del 1

Utvikling av en innovativ helsenæring er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan den løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked når inntekter fra andre næringer avtar.  

Men, hvordan kommer vi dit? Hvor går veien og hvilke hindre må vi overkomme? I en miniserie av innlegg vil jeg belyse nettopp dette, sett fra mitt og Abelias perspektiv.  

Så, for å lykkes må vi knekke koden for offentlig-privat innovasjon. Vi må sikre at sykehus og kommuner kan ta imot de nye innovative løsningene og at nytenking skaleres. Vi må gi lovende initiativer en sti å bevege seg fremover på. Vi må kunne teste ut nye og spennende løsninger på et begrenset utvalg, før nye tjenester leveres til hele befolkningen, eller til resten av verden. 

Det ligger et stort uutnyttet potensial i forebygging og hverdagshelse. Presis prediksjon og tidlig innsats kan bremse utviklingen av kostbare diagnoser. Dette vil gi bedre livskvalitet for flere, og er en forutsetning for å kunne redusere trykket på helsetjenestene. En digital helserevolusjon vil åpne for helsehjelp på andre arenaer enn bare i helsetjenesten. Det bidrar til pasientens helsetjeneste. 

Mulighetene utløses av politisk handling. Dels handler det om å sette kursen og aktivt kommunisere til aktørene hvilken retning vi sammen skal jobbe mot. Dels handler det om å rydde hindre av veien. Om vi er smarte, sikrer vi at vi bygger vår helsenæring på områder der vi allerede har fortrinn og der vi vet at vi og andre land vil få utfordringer i fremtiden. 

Oppgavene vi står foran er store og komplekse. Men det ligger også et potensial i å nettopp ta utgangspunkt i de store samfunnsutfordringene for å definere tydelige, forløsende og inspirerende mål. Å gi innovasjonsarbeidet en visjonær og overordnet retning vil forløse krefter på tvers av sektorer og aktører. Det vil også tiltrekke internasjonale selskapers innovasjonsaktivitet til Norge. 

I neste innlegg planlegger jeg å gå enda mer inn på nåsituasjonen og de viktigste barrierene som står i videreutviklingen av en innovativ helsenæring som kan bidra til å endre norsk helsesektor til det bedre. 

Kommentarer

 • Hartvig Munthe-Kaas 01.10.2020 12.23.08

  Senior rådgiver og partner

  Kloke og velskreven ord fra en viktig aktør i helsenæringen.

Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum er leder for helse og bærekraft i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologinæringene i Norge. Abelia representerer mer enn 2400 virksomheter som bidrar med å løse de store utfordringene vi står overfor både i dagens og fremtidens helsetjeneste.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!