Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Steinar Madsens blogg Publisert 2016-12-15

Biotilsvarende legemidler: Norge bra - Danmark best

2016  har vært et godt år for biotilsvarende legemidler i Norge og Danmark. Verden legger merke til det som skjer i disse to landene, og mange vil høre om våre erfaringer. Jeg har holdt foredrag i Brasil, USA og Russland bare for å nevne noen land. Det er tydelig at motstanden mot biotilsvarende legemidler er i ferd med å forsvinne. Noen av legemiddelfirmaer prøver så godt de kan å holde liv i desinformasjonskampanjen, men på møter rundt i verden blir de mer og mer møtt av overbærende smil og skuldertrekk. Budskapet står ikke til troende lenger. Det som skuffer meg mest er de legene som hoder innlegg og som åpenbart er kjøpt og betalt, og som på den måten undergraver pasientenes mulighet til å få behandling. Vi må huske på at behandling med biologiske legemidler er en fjern drøm for pasienter i store deler av verden.

Norge har også bidratt med viktig kunnskap gjennom Nor-Switch-studien som viste at bytte fra originallegemiddel til biotilsvarende infliksimab ga samme kliniske effekt. Det er etterhvert gjort en rekke byttestudier, den mest nyskapende er en studie der man byttet frem og tilbake mellom originallegemiddel og biotilsvarende legemiddel flere ganger. Alle byttestudiene viser at bytte er trygt. Det blir spennende å se hva de amerikanske legemiddelmyndighetene gir av føringer når det gjelder biotilsvarende legemidler og bytte i apotek. Retningslinjer er ventet i 2017. Det vil være en enorm fordel for et biotilsvarende legmiddel å oppnå status som byttbart på apoteket.

Våren 2016 kom biotilsvarende etanercept (Benepali) på markedet i Europa. I Norge er rabatten i forhold til maksimalpris 47%, bare 6% mer enn originallegemidlet Enbrel. Ved utgangen av november var markedsandelen for Benepaii 74% i Norge, 87% i Danmark og 41% i Sverige. Dette viser at bytte av behandling skjer i stor utstrekning selv om om prisiforskjellen er beskjeden. I Danmark var innføringen av Benepali lynhurtig - markedsandelen økte til 85-90% i løpet av tre måneder, men vi har nådd 74% etter ni måneder. Danskene har et bedre system enn oss, hvor sykehus, klinikere, innkjøpere og myndigheter samarbeider og har klare mål. På denne måten har de skapt en skarp konkurranse som er det vi trenger for å få ned prisene. Interessant nok har bruken av Benepali i Sverige i 2016 økt mye raskere enn bruken av biotilsvarende infliksimab i 2015. Dette lover godt for fremtiden til biotilsvarende legemidler i Norden.

I løpet av 2017 og 2018 kommer sannsynligvis biotilsvarende rituksimab, adalimumab og flere andre på markedet. Dette er legemidler som selger for over 700 millioner kroner i året. Hvis vi regner med en rabatt på 50% vil innsparingen være over 350 millioner i året. Tar vi med de legemidlene der vi allerede har fått biotilsvarende legemidler snakker vi om 750 millioner i året. Og enda mer på sikt.

Det er derfor viktig at vi nå planlegger innføringen av nye biotilsvarende legemidler. Bare ved effektivt bytte kan vi skape nødvendig konkurranse. Biotilsvarende legemidler er lavthengende frukter og vi burde ha en nasjonal strategi for å utnytte dem best mulig. Det spiller ingen rolle om vi bruker originallegemidlet eller det biotilsvarende legemidlet. Konkurranse og prisfall er målsettingen.

Kommentarer

Steinar Madsen

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!