Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Per T. Lunds blogg Publisert 2019-02-01

Et modig mål for Høie

Flertallsregjeringen vil «Sikre riktig bruk av legemidler». Det er et godt mål. Det må bety at det er større politisk vilje til å bruke ressurser på å rette opp i alle feilene som skjer med legemidler, for å hindre pasientskadene som følger.

Men regjeringen kunne vært litt mer dristig. De kunne for eksempel sagt: Vi skal halvere skadene som følger av feil legemiddelbruk.

Det er flott at regjeringen vil sikre riktig legemiddelbruk. Det er mye mer løfterikt enn alt den vil vurdere, eller utrede.

«Sikre» er et ganske ambisiøst ord. Du lover ganske mye når du sier til en venn som henger i klatreveggen at «jeg skal sikre deg». Eller du regner med at flygerne er sikre på at turen vil gå bra. Jeg er sikker på at regjeringen mener alvor, og at vi vil se sikrere bruk av legemidler i årene som kommer. Spørsmålet er hvordan regjeringen vil komme dit, og hvordan den vil dokumentere at det skjer.

I lærebøkene om styring og ledelse har jeg lært at mål bør være målbare. Hvis ikke er det vanskelig å vise at du har nådd målet. Regjeringens mål på legemiddelområdet må i praksis gjøres om til noe målbart. For hvordan skal vi ellers måle sikringen. Å halvere antallet som får skader eller dør på grunn av legemidlene sine, det ville være målbart.

Det kan i alle fall bli målbart. I dag er det ingen som teller hvor mange skader som faktisk oppstår som følge av legemiddelbruk. Det verserer noen tall, men de er stort sett basert på forskningsstudier på snevre pasientgrupper. Helsedirektoratet har etter hvert utviklet en hel skokk med indikatorer for helsetjenesten, men når det gjelder feil legemiddelbruk er det heller magert, med unntak av at antibiotikabruken telles.

Det er ikke nødvendigvis så lett å telle antall legemiddelrelaterte skader og dødsfall. Årsakssammenhengene er sammensatt. Er det sykdommene selv, eller er det legemidlene, eller er det en kombinasjon? Mennesker med sammensatte lidelser som bruker flere legemidler samtidig, blir syke og de dør av mer enn en grunn. Men at noe er vanskelig, betyr ikke at vi ikke skal gjør det. Vi må bare prøve litt hardere.

Derfor har jeg utfordret helseministeren i den nye flertallsregjeringen til å være enda mer offensiv enn det Granvolden-plattformen legger opp til.

Vær modig. Strekk deg etter et tydelig og ambisiøst mål. Si at vi skal halvere antall legemiddelrelaterte pasientskader innen fem år! Men aller først må vi begynne å måle!

Apotekene er gjerne med på å sikre regjeringen suksess på dette punktet. Men da må apotekene inviteres med i planlegging og gjennomføring, og vi må få et målbart mål.

Kommentarer

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!