Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Per T. Lunds blogg Publisert 2018-12-17

Og det skjedde i de dager…

Det var oppunder jul i 1998. Jeg sto i apoteket og skulle hente en medisin til en snørrete og hostende datter. Papirlappen fra legen var på sedvanlig vis uleselig for alle andre enn oss farmasøyter, som hadde et eget øye for slikt. Etter litt venting ble jeg kalt frem til luken i veggen, der en apotektekniker høflig tok imot lappen. – Vil du vente tjue minutter, eller komme tilbake i ettermiddag, var spørsmålet. Et sted langt bak i kontorene sto farmasøytene og gjorde klar reseptene. Foran skranken var det knapt en vare.

Og det skjedde i de dager at regjeringen la frem forslaget til ny apoteklov. Tiden hadde reist i fra det gamle apoteket. I dag er det 20 år siden. Moderniseringen av apotekloven førte til en betydelig modernisering av apotekene også. Loven har gitt oss et meget tilpasningsdyktig vesen, som følger tiden og ofte ligger litt foran.

Noen vil mene at utviklingen i apotekene har gått veldig fort og veldig langt. Forrige uke var jeg igjen i apoteket, denne gangen for en syk mor. Apoteket bar preg av jul – det er det ingen tvil om! Men den gjengse kunde liker det, og det er det apotekene strekker seg etter. Og jeg fikk med meg de nødvendige legemidlene (og et par ting til) etter et par minutters venting. På plassen ved siden av var det en som skulle få satt influensavaksinen i apoteket. Farmasøyten som ekspederte meg virket faglig sikker, og sendte med meg et par velmente råd på veien.

At det har vært en rask utvikling i andre deler av helsetjenesten også de siste 20 årene, ble jeg minnet på da jeg bladde meg gjennom Dagens medisins jubileumsnummer for et par uker siden. Hele sykehusstrukturen er endevendt, fastlegen har blitt en selvfølge og 7-8 ulike helseministere har byttet på taburetten.

Det er lett å romantisere det som var, og gi et anstrøk av svart til det som er. Likevel er det få som ønsker seg tilbake til en lukketidslov som stengte matbutikken kl 17, et Televerk med ventelister for å få telefon, én kanal på tv’en – eller et apotek som ba deg komme tilbake om fire timer for å hente det du skulle ha.

De fleste av oss liker et bredere tilbud, større fleksibilitet og høyere effektivitet. Jeg blir styrket i troen på styresettet vårt når jeg tenker på hvilken utvikling av en hel sektor endringer av en enkelt lov kan føre med seg.

Det tar jeg med meg inn i det nye året, og gratulerer både Dagens medisin og apotekene med hvert sitt 20-årsjubileum. 

Kommentarer

 • Karl Arne Wærnhus 19.12.2018 09.02.16

  Det blir feil å gi en enkelt lov skylden for den tekniske utviklingen vi har hatt på apotekfronten de siste 20 årene. Som apoteker i det gamle systemet hadde jeg gleden av å lede ombyggingen av apoteket Hvalen i Sandefjord våren 1998. Da åpnet vi et fullstendig ombygd apotek, med selvvalg og 5 konsoller for direkte reseptekspedering, omtrent slik apotekene er i dag. Datamaskinene var da kommet ned på et prisnivå det var mulig å leve med, og det var blitt utviklet programvare som tilfredsstilte myndighetenes krav til sikker resepthåndtering. Vi hadde gleden av å ha jobbet i et slikt apotek i 3 år før den nye loven trådte i kraft i år 2001. At loven har ført med seg at vi har fått flere apotek er udiskutabelt, men det er også udiskutabelt at den tekniske utvikling med automatisk lagerstyring, direkte reseptekspedering og e-resept ville skjedd uavhengig av lovendring. At norske private apotek nå hovedsakelig eies av tre utenlands eide apotekkjeder, er også et resultat av loven.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!