Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Naresh Sugandirans blogg Publisert 2015-09-16

Pakkeforløp for psykisk helse – en helsepolitisk tragedie?

Helseminister Bent Høie har så langt gjort en god jobb. Han har tatt tak i flere områder som har vært neglisjert over tid. Rusfeltet har fått en real ansiktsløfting etter regjeringens innsats. Samtidig ser pakkeforløpet ut til å være en suksesshistorie i somatikken. Nå ønsker regjeringen å kopiere suksessformelen over til psykiatrien.

 

Det er ingen tvil om at regjeringens intensjon er god. Men det er ingen enkel sak å “kopiere” suksessmetoder fra somatikken til psykiatrien, eller vice versa. En ukritisk begeistring kan føre til at man utilsiktet ødelegger den gode valgkamphistorien om pakkeforløpene.

 

Suksesshistorier er viktig, ikke bare for statsråd Bent Høie, men også for partiet Høyre. De kan – og må – vise til suksessene i helsepolitikken. Som valgforsker Bernt Aardal viser til, var “helse” en av de viktigste sakene for velgerne under stortingsvalget i 2013. Valget i 2013 var snarere regelen enn unntaket. Helse har til alle tider vært en viktig sak når velgerne skal avgjøre hvem de skal avgi sin stemme til. Og det er liten grunn til å tvile på at det vil spille en mindre rolle ved stortingsvalget i 2017.

 

Hittil har helseministerrollen vært sett på som en uriaspost, og det har heller ikke vært mange suksesshistorier fra helsepolitikken de siste årene. Høie har endret de helsepolitiske ”tyngdelovene”. Ved å sette pasienten i sentrum har Høie bygget seg opp et godt renommé blant pasient- og brukerorganisasjonene. Med pakkeforløpet i somatikken og satsning på rusfeltet, har regjeringen vist eierskap til helsepolitikken.

Men helseministeren og Høyre kan ødelegge for seg selv. Sannsynligheten for å lykkes med pakkeforløp i psykiatrien, ser foreløpig ut til å være liten. Fagmiljøene har så langt vært kritiske. Mislykkes regjeringen med pakkeforløp i psykiatrien, kan konsekvensene bli store. Høyre kan miste en potensiell god og “uforurenset” valgkamphistorie om pakkeforløp.

Pakkeforløp i somatikken har vært en helsepolitisk suksesshistorie. Hvis den innføres i psykiatrien kan den fort ende opp som en tragedie. Derfor bør regjeringen trå varsomt til og lytte godt til innspillene som kommer fra fagmiljøene.

 

Kilder:

 1. Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (red.) (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202484347.
 2. Én pakke for alle?. T.L. Hofgaard President i Norsk Psykologforening
 3. Likeverd på samlebånd. H. Vogt, A.S Pahle

Kommentarer

 • lege 30.09.2015 11.17.51

  Fullstendig uetisk og uforsvarlig å utsette pasienter for pakkeforløp. Det er en viderutvikling av avhumanisering av helsetjenesten hvor pasientene betraktes som identiske objekter på et samlebånd. Byråkratisering, merkantilisering og jussifiserling desturerer helsevesenet og dets grunnverdier. Etikken til helsepersonell forvitrer og gradvis og umerkelig blir helsepersonell byråkratene og politikernes nyttige idioter - med feilplassert lojaliltet til disse systemene som disse utgjør

 • Rette feil (i journal lag) 25.09.2015 00.41.51

  Er det noe psykiatrien trenger så er det vel pakkeforløp og en god dose aktivitetsbasert industrialisering! Og stemmer det at fagmiljøene er i mot bør det være enda ett godt argument for innføring av malbaserte effektiviseringstiltak i sektoren slik at man en gang for alle kommer bort fra denne himmelske troen på at piller skaper alt annet enn kun psykiatriske vrangforestillede filler. For er ikke resultatene av behandlingene i dag like dokumentert fraværende som de volumiøse, tidkrevende og ensidige romanpregede og stigmatiserende, lite kvalitetsbevisste, journalene.... https://www.psychologytoday.com/blog/real-men-dont-write-blogs/201412/happiness-and-modern-times

 • Reidar Schwebs 19.09.2015 10.26.23

  Pakkeforløp passer ikke i psykiatrien. Sykehusene våre er ikke faglig styrt. men drevet som foretak, der ledere og styrer ofte har mer foretakskompetanse enn medisinsk faglig innsikt De vil antagelig tenke industrielt og se pakkeforløp som en kostnadseffektivisering.

 • Johan Nygaard 19.09.2015 09.55.48

  Psykiatrisk behandling og rehabilitering (hvis vi ser bort fra medikamentering) er for det meste et tverrfaglig samarbeid som involverer flere typer institusjoner og tjenester. Mål- og resultatstyring hemmer denne type tverrfaglig og tverr-institusjonelt samarbeid, og gjør det vanskeligere for fagfolkene å tilpasse og synkronisere behandlingsforløpet med respekt for den individuelle pasientens egenart og behov. Denne industrialiseringen av psykiatrien skal vi ikke akseptere.

Naresh Sugandiran

Naresh Sugandiran er en lege som er opptatt av politikk og er spesielt interessert i helsepolitikk. Sugandiran har erfaring fra organisasjonsarbeid og som tillitsvalgt for Norsk medisinstudentforening.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!