Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Marit Hermansens blogg Publisert 2016-04-04

Tid for handling

Dagens Næringsliv hadde 23. januar en stor magasinreportasje om fryktkultur i sykehusene. Det har gitt oss en viktig debatt om ledelse, ytringsfrihet og pasientsikkerhet. Diskusjonen må fortsette på avdelingene, i lederkontorene og i styrene for foretakene. Helseministeren understreket på nytt i forrige uke at ”Vi greier ikke å bygge pasientens helsetjeneste hvis ingen tør å ta opp forhold som går ut over pasienten” (Nordnorsk debatt, 31.3). 

Å ønske kritiske tilbakemeldinger velkommen, og følge de opp på en god og forsvarlig måte, er noe som må innarbeides i organisasjonen. Det må skje i ledelseslinja, i filosofien og kulturen til sykehuset. Det må gjøres systematisk og over tid. Det er ikke de enkelte historiene eller de enkelte personene det står og faller på – men hva vi samlet sett lærer av kunnskapen som legges frem. Sykehusene må bygge en kultur som belønner åpenhet og ikke knebler brysomme stemmer - som ikke skjønnmaler, men som hele tiden forlanger de faktiske forholdene på bordet.

Legeforeningen deler hvert år ut en lederpris. To av prisvinnerne, Bjørn Atle Bjørnbeth og Per Bleiklia, har deltatt aktivt i debatten. De peker på betydningen av tilstedeværende ledelse. Alle arbeidsplasser har meningsbrytning. Men laget må bygges med involvering, medvirkning og tillitt. Engasjerte ansatte har også en god forståelse for budsjett- og balansehensyn. Det er de som må stå i avgjørelsene som til slutt fattes. Det er derfor deres ideer, tanker og erfaringer må med i arbeidet med å utvikle sykehusene våre.

De aller fleste av våre medlemmer trives på jobb. De stiller daglig opp for en arbeidsplass de er stolte av. Det er et sterkt ønske om å levere de beste helsetjenestene i møtet med pasientene. Derfor blir engasjementet stort når det svikter.

Helseminister Bent Høie har vært tydelig. Han vil at tilbakemeldinger fra nettopp ansatte og tillitsvalgte skal løftes og prioriteres. Han krever konkrete tiltak fra helseforetakene for å sikre en bedre åpenhetskultur. Foretakene må legge frem sine planer innen 1. juni. Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, responderte umiddelbart. Han slo fast at det skal være lov å sette pasientkritiske forhold på dagsorden, uten frykt for represalier. Slørdahl slår fast at det er et lederansvar å trygge sine ansatte på dette.

Det er viktig at pasientene har tillitt til at de får den beste behandlingen på sykehuset. Den tillitten bygges ikke ved omdømmekonsulenter og pressemeldinger. Den bygges i hvert pasientmøte, hvert pasientforløp og ved hver omsorgsfulle utskriving. Det er en tillit vi må bygge i fellesskap.

Kommentarer

 • Aspen 26.04.2016 07.25.30

  An answer from an expert! Thanks for cogrtibutinn.

 • Dagmar Sørbøe 05.04.2016 12.05.51

  Det er selvfølgelig avgjørende å avsløre forhold som kan gå ut over pasientene, men når skal Legeforeningen og overlegestanden erkjenne det misbruk unge leger ofte utsettes for med altfor mange og lange vakter og ofte manglene betaling for overtid/ vakansvakter, som ledd i å spare penger. Unge leger i vikarstillinger holdes ofte under press med trusler om ikke å få arbeidsforlengelse. Hyppige 18 timers vakter er over tid helseskadelig og ødelegger for mange familielivet. Gravide blir ikke tatt hensyn til. Nylig fødte en ung lege sitt barn på jobb i uke 29 her på Østlandet. Om barnet har tatt skade av det vet vi ikke, men for mor var det et sjokk. Det er på tide at arbeidsmiljøloven også gjelder de unge og at sjefene ikke lar stillinger stå ubesatt for å skjule reelle behov samtidig som de presser merarbeid på noen få. Gode kollegiale relasjoner og kunnskapsformidling får dårlige kår i det klimaet som oppstår under slike forhold. Dersom en overlege vil gjøre innrykk på en sykehusdirektør, være "best i klassen" til å spare etc, bør det ikke bygges på å utnytte unge leger og ved å skjule avdelingens egentlige økonomiske behov.

Marit Hermansen

Marit Hermansen er president i Legeforeningen. Hun er tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin og er spesialist i allmennmedisin med cand. med. fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som fastlege og kommuneoverlege i Grue kommune.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!