Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Mari Lundeby Grepstads blogg Publisert 2013-09-05

Den globale helseaktøren Norge

Nylig gikk Richard Horton, redaktøren for et av verdens mest innflytelsesrike tidsskrift, ut med følgende kommentar: Et regjeringsskifte i Norge vil ha konsekvenser for global helse. Horton trekker frem stolte øyeblikk i norsk bistandshistorie, og hyller Stoltenberg for innsatsen. Men mens Stoltenberg deler ut vaksiner med den ene hånden, sørger oljefondets investeringer i legemiddelselskap møtt med mye kritikk for avkastninger til den andre. Dersom Norges rolle som aktør i global helse skal diskuteres må disse handlingene sees i sammenheng.

Horton hyller Norges innsats i global helse blant annet som stordonor i vaksinasjonsprogrammet GAVI og roser Stoltenbergs personlige engasjement i kampen for bedre mødrehelse. Et regjeringsskifte vil føre til en reduksjon i Norges helsebistandsbudsjetter, hevder Horton.

Etter kritikken fra Høyre og FrP å dømme kan det se ut til at Horton ikke har satt seg spesielt godt inn i opposisjonens partiprogram. Reaksjonen på kommentarens hemningsløse ros til Ap er hissige bjeff fra Høyre og FrP: Vi er ikke noe dårligere! Høyre lover til og med å øke helsebistanden. Det er gode nyheter. Og Stoltenberg eller ei - Hortons lovprising er god reklame for Norge, og et sunt innslag i en ellers navlebeskuende valgkamp.

Typisk oss, sier Gro. Det er ingen tvil om at Norges engasjement har stor betydning og at vi gjør en god jobb. Men det kan også være viktig å peke på en annen side ved norsk politikk, nemlig oljefondet, hvis investeringer går til langt mindre idealistiske bedrifter hva angår global helse. Legemiddelselskapet Novartis, som de senere år har fått mye kritikk for å opptre uetisk, er en av oljefondets største investeringer.

Novartis får kritikk for i flere år å ha hindret generisk produksjon av kreftmedisinen Glivec i India ved å hevde patentrettigheter for en ny versjon av en eksisterende medisin. Dette har hindret tilgang på den livsviktige medisinen til indere som ikke har råd til det patenterte legemiddelet. Tidligere i år aviste Indisk høyesterett legemiddelets rett til patent fordi endringene i den nye versjonen ble sett på som minimale.

Det er betimelig å spørre om investeringene i visse deler av legemiddelbransjen er forenlig med Norges helsepolitiske målsetninger på globalt nivå. Investeringene i oljefondet bør og kan ikke sees isolert fra Norges strategi som global helseaktør.

Problematikken rundt retten på livsviktige medisiner og retten på patentordninger som sikrer finansieringen av utviklingen av de livsviktige medisinene utgjør en vanskelig diskusjon. Er de to rollene, Norge som sentral aktør i global helse og Norge som investor i kritikkverdig legemiddelindustri et uttrykk for dobbeltmoral? Kanskje. Desto viktigere er det å reise debatten til et nivå som favner et helhetsperspektiv. Dersom Norge skal høste goodwill som aktør i global helse, må vi også tørre å stå i den ubehagelige debatten, den om de etiske vurderingene av oljefondets investeringer.

Kommentarer

 • Jan Helge Solbakk 09.09.2013 17.56.00

  1. juni 2012 hadde Aftenposten følgende oppslag: ”Hillary Clinton fikk 500 millioner grunner til å elske Norge”. Bakgrunnen var at regjeringen hadde gitt løfte om inntil en halv milliard kroner ”til et av Clintons hjertebarn, et nytt initiativ for å sikre gravide, fødende og nyfødte i afrikanske land”. Det man i tillegg ble informert om var at USA hadde besluttet å gi 460 millioner kroner til prosjektet «Saving Mothers, Giving Life». Ikke i noen media ble det opplyst at en privat aktør i dette godhetsprosjekt er den farmasøytiske giganten Merck, gjennom initiativet Merck for Mothers. På sine nettsider framstiller Merck seg som “a global healthcare leader working to help the world be well”. At Merck gjennom et av sine produkter, det smertestillende medikamentet Vioxx, har forårsaket ”the single greatest drug safety catastrophe in the history of this country [USA] or the history of the world” (utsagn fra FDAs representant under Senats-høringen i 2004), framstilles på samme nettside særdeles velfrisert. Dette skjer på tross av at Merck for å unngå flere rettsaker fra pasienter har måttet betale i underkant av 6 milliarder US Dollars for å bøte på denne katastrofe. At Jens og Jonas gir 500 millioner kroner til et godhetsprosjekt med en slik aktør på laget gir grunn til å spørre om de har sovet i timen, eller om de bare fortsetter det arbeid mor Gro som generaldirektør for WHO ingangsatte, da hun ga den farmasøytiske industri friere tøyler enn noensinne i organisasjonen.

 • Leif 06.09.2013 00.01.00

  Norge har fått kritikk for ikke å ta en mer aktiv eierrolle i de selskapene oljefondet investerer i. Ved å investere tungt i internasjonal legemiddelindustri vil Norge ha en unik mulighet til å motbevise kritikken. For her bør Norge da ta et aktivt eierskap og påvirke selskapene i den etiske retningen som vi så gjerne fremhever overfor andre land at vi følger til punkt og prikke. Da slipper vi også å møte oss selv i den berømte etiske helsetrøye døra. I dobbeltmoralens norske tegn.

Mari Lundeby Grepstad

Mari Grepstad er rådgiver i avdeling for internasjonal folkehelse ved Folkehelseinstituttet. Hun har tidligere jobbet med forskning innen helseøkonomi ved London School of Economics (LSE Health).

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!