Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Kjersti Toppes blogg Publisert 2019-06-24

Det er nok nå, Høie

Syke eldre fraktes hjem fra sykehus i Norge midt på natten. Det skjer i stort omfang. Sårbare eldre mennesker som blir vekket for å bli transportert ut, hjem til sykehjem eller egen bolig mens solen ennå ikke har stått opp. Hvordan er det mulig? Hvilke verdier er det helsetjenesten vår bygges på? Det er VG som har gjort kartleggingen. I 2018 ble det kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut fra sykehus mellom klokken 22.00 og 07.00. Ved minst 461 av turene var pasientene 90 år og eldre. Minst 603 av turene gikk fra sykehuset mellom midnatt og klokken 05.00. Kan vi forestille oss det, egentlig? Tenk om det var din far eller mor?

Etter at VG publiserte artikkelen med avsløringene om helsevesenet sin bokstavelig talt mørke side, var helseminister Høie raskt ute. Han beordret øyeblikkelig full stans i sykehusenes natt- transporter. Han forventer at helseforetakene tar tak i dette. Og han mener det ikke er umulig. Når Høie blir spurt om hvordan han tror denne praksisen er blitt etablert, svarer han at han tror det er mulig fordi man rett og slett har blitt vant å gjøre det på denne måten. Virkelig, Høie? Og så tror han at man har hatt et for sterkt fokus på at dette er ikke lenger vårt ansvar.

Kjære helseminister Bent Høie. Det er nok nå. Det er nok ansvarsfraskrivelse. Det er nok beskyldninger mot de ansatte i helsevesenet, om ikke å gjøre jobben sin godt nok og for å ha dårlige arbeidsvaner. Det er din regjering som står ansvarlig for sykehusøkonomien og store effektiviseringskrav. Det er din regjering som krever at sykehus må gå i overskudd for å få egenkapital til nødvendige investeringer. Det er din regjering som styrer sykehusene etter markedsøkonomiske prinsipper, som premierer korte opphold og stort pasientvolum ved høy grad av innsatsstyrt finansiering. Det er din regjering som ikke stopper nedbygging av sengekapasitet ved norske sykehus, og som aksepterer kutt i ambulansetjenesten og som taler varmt om kortere liggetider. 

Det er din regjering som nylig avviste behovet for å gjøre en evaluering av samhandlingsreformen. Men kom ikke å si at regjeringen ikke er blitt advart. I 2016 leverte Riksrevisjonen sin rapport om ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. De advarte mot at sentrale forutsetninger for reformen ikke var på plass. Kommunene rapporterte om at pasienter ble skrevet ut for tidlig fra sykehus. Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester både fra primær- og spesialisthelsetjenesten var ikke godt nok. Riksrevisjonen mente det var grunn til å følge utviklingen nøye.  

Men helseminister Høie har tydeligvis ikke fulgt opp anbefalingene. For natt-transportene oppstår ikke i et vakuum, Høie. Det er et symptom på en svekket helsetjeneste som oppstår når sykehusene er presset med sprengt kapasitet. Når samarbeidet ikke fungerer, og alle kjemper for sitt eget budsjett. Når verdigheten i pasientbehandlingen er ødelagt, fordi man ser på pasienter som en utgiftspost. Når ambulansetjenesten må prioritere hasteoppdrag, og ikke gamle syke som «bare» skal hjem. Det er din regjering som har latt foretakene få utvikle denne praksisen, fordi det eneste som gjelder er å spare penger og holde ventelistekravene.  

I fjor var det NRK som avløste skandaløse hjemtransporter av pasienter i taxi fra sykehus. Der syke eldre måtte vente i timevis på drosjer eller billigste fly, ble sluppet av i veikanten vinterstid eller ble stuet sammen i drosjer for å sikre billig samkjøring. Dette handler ikke om dårlige vaner hos alle dem som jobber i helse- og omsorgssektoren, Høie. Dette handler om ditt dårlige sykehussystem. Helseforetakene har tross alt et lovpålagt ansvar for pasienttransport. Ansvaret stopper ikke ved døra til poliklinikken eller sengeposten. Det er statsråden sitt ansvar å se til at loven blir fulgt og at pasientene får sine rettigheter og verdighet ivaretatt.

Helseminister Høie sa i 2013 at hans regjering skulle lage pasientens helsevesen. Men pasientenes helsevesen viser seg å være et pengenes helsevesen. Der pasienten betraktes som ordrereserver, valutaen er liggedøgn og der eldre skrøpelige hentes hjem som returtransport. Et slikt system er ikke norsk helsevesen verdig, et helsevesen som i alle år har hatt tillit som sin fremste kvalitet. Denne tilliten er det Høie har satt på spill, i sin måte å styre og drive norske sykehus på. Helseforetaksmodellen er årsaken til at dette i hele tatt er mulig. Et folkevalgt styre som måtte stå til ansvar for velgere i valg, hadde ikke overlevd en slik nattransport-skandale. Høie gjør det kanskje, fordi han på grunn av foretaksmodellens ansvarspulverisering lettere kan løpe fra sitt eget ansvar.

 

Kommentarer

 • Ellen Nergard 26.06.2019 15.31.59

  Overlege

  Svært bra formulert: «på grunn av foretaksmodellens ansvarspulverisering (kan Høye) lettere løpe fra sitt eget ansvar.» Foretaksmodellen tillater også at ledere som har utført jobben så slett at de ansatte ikke lenger har tillit til dem - bare kan ta sin uanstendig store gyldne parasoll og gå. Ingen helsetopp bør ha større årslønn en finansministeren. Med tilsvarende ned- nivellering av vise- direktørenes salærer bure sykehusa få råd til å utføre sin primæroppgave, nemlig å ta seg optimalt av pasienter.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe er stortingspolitiker for Senterpartiet fra Hordaland og er nestleiar i Helse- og omsorgskomiteen. Ho har tidlegare vore medlem av Bergen bystyre og Hordaland Fylkesting, og er lege av utdanning.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!