Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Ingrid Stenstadvold Ross blogg Publisert 2020-09-14

«Så dårlig har jeg aldri følt meg før»

Nesten uten unntak får pasienter under kreftbehandling alvorlige infeksjoner. For en stor andel blir det så alvorlig at de utvikler sepsis. For å avdekke dette og redde liv, må vi kunne kjennetegnene på sepsis. 

Kreftbehandling som stråling, kjemoterapi, kirurgi og immunterapi kan øke faren for infeksjoner fordi det svekker immunforsvaret. I tillegg kan kreften i seg selv redusere evnen til å bekjempe infeksjoner. Pasienter kan oppleve at de konstant kjemper for å holde seg friske nok fra infeksjoner til å tåle kreftbehandlingen.

Dersom kroppen ikke klarer å håndtere en infeksjon og mikroorganismene kommer over i blodet oppstår det en kraftig immunrespons. I et forsøk på å stoppe infeksjonen skader immunforsvaret kroppens organer. Dette kalles sepsis (tidligere blodforgiftning), og kan i verste fall føre til død. Kreftpasienter har ikke bare økt risiko for alvorlige infeksjoner og sepsis, de har også økt risiko for å dø av sepsis.

I Global Burden of Sepsis-studien publisert i Lancet i januar i år, ble det estimert hele 48,9 millioner tilfeller av sepsis i 2017. Det resulterte tragisk nok i 11 millioner dødsfall over hele verden. Det betyr at 1 av 5 dødsfall på verdensbasis er relatert til sepsis.

For at disse dødstallene skal endre seg, er tidlig diagnostikk avgjørende. For å oppnå det må vi ha høyere kunnskap og bedre verktøy.

Rask hjelp

Sepsis er en alvorlig sykdom som krever rask behandling. Det er viktig at det gis antibiotika som har effekt mot bakterien som er årsak til infeksjonen. Å bruke riktig antibiotika er svært viktig for å unngå antibiotikaresistens. Når en pasient utvikler sepsis haster det å identifisere hvilken bakterie som er årsak til sykdommen og finne ut hvilke antibiotika den er følsom for. Det pågår omfattende forskning på hvordan man kan teste pasientene og finne disse svarene raskt.

For å oppdage bakterier i blodet er vi i dag avhengige av å dyrke fram bakteriene som er i blodprøven. Dette kan ta flere døgn. Derfor pågår det nå utvikling av instrumenter som både skal oppdage hva slags bakterie som er til stede og hvilket resistensmønster bakterien har. Dette kan redusere fra 48 timer til 4-8 timer.

Kunnskap er avgjørende

Men skal disse fremskrittene gjøre nytte for seg må det tas prøver av pasienten til riktig tid, altså ved mistanke om sepsis. Tre grupper er kritiske for at dette skal skje: helsepersonell, pårørende og pasienten selv. Derfor er kunnskap om sepsis svært viktig for helsepersonell og befolkningen. Kreftforeningen og Geminisenter for Sepsisforskning samarbeider om tiltak for å øke kunnskapen om sepsis i befolkningen, beslutningstagere og helsepersonell.

Alle som jobber i helsetjenesten bør ha god kunnskap om sepsis, for alle pasientgrupper kan få sykdommen og den kan være vanskelig å oppdage. I tillegg til prøvesvar krever det ro og tid til å observere pasienten og legge merke til tegn som skiller seg fra det vanlige. Sykepleiere er en viktig ressurs. God kommunikasjon mellom ulike helsepersonell og tett oppfølging av pasientene er nødvendig for å fange opp infeksjoner som holder på å utvikle seg til sepsis.

Kan du tegnene på sepsis?

For pasienter og pårørende er det enda vanskeligere å avgjøre når en infeksjon blir så alvorlig at man må oppsøke helsehjelp. I Norge kjenner de fleste sepsis som «blodforgiftning» eller som «det Alfred hadde» fra Emil i Lønneberget. Kunnskap om sepsis i befolkningen og spesielt hos risikogrupper, redder liv.

Symptomene du skal være på vakt for når man har en infeksjon er: pustebesvær, rask puls, klam eller svett hud, forvirring eller desorientering, skjelvinger, feber eller veldig kald, eller ekstrem smerte eller ubehag. Men du behøver ikke å ha andre symptomer enn at du føler seg veldig syk: «Så dårlig har jeg aldri følt meg før» eller «jeg trodde jeg skulle dø» er typiske utsagn fra pasienter som har hatt sepsis.

Som pasient, pårørende eller helsepersonell skal du ikke nøle med å tenke: kan dette være sepsis?

Kommentarer

Ingrid Stenstavold Ross

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen, der hun tidligere ledet kommunikasjons- og samfunnsavdelingen. Hun har mer enn 15 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Ross er også styreleder i Stiftelsen DAM.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!