Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Eivind Valestrands blogg Publisert 2017-11-15

Behovet for LIS1-stillinger blir stadig større

Norge trenger over 1100 leger årlig, noe som er langt flere enn de 950 LIS1-stillingene vi har i dag. Skal Norge utdanne det nødvendige antall legespesialister vi trenger, sier det seg selv at vi må ha nok stillinger.

Vi har lenge argumentert for et behov på 150 flere LIS1 stillinger. Det har falt for døve ører i regjeringen. Mens de har tvinnet tomler har behovet økt fra 150 til 200. Det er fordi etterspørselen etter leger øker, og det er flere leger som pensjonerer seg. I forrige uke skrev Lars Vorland at helsesektoren kommer til å være vår raskest voksende sektor fremover. Da trengs det folk til å gjøre jobben. Jo lengre vi venter med å gjøre noe, jo større blir behovet.

For tiden er det politisk oppmerksomhet på fastlegeordningen, der det rapporteres om store rekrutteringsutfordringer. LIS1, som har overtatt for turnus, er en viktig arena for rekruttering av leger til distriktene i Norge. Det å jobbe et halvt år i distrikt har for mange vært starten på et langt forhold de ikke hadde trodd de skulle gå inn i. 

Helseministeren har uttalt at det nytter ikke med flere fastlegehjemler når utfordringen ligger i rekrutteringen. Han har derimot lansert få løsninger for å få gjort noe med rekrutteringen, men forsøker å kjøpe seg tid til stormen blåser over. Flere LIS1-stillinger vil få flere nyutdannede leger ut i distriktene. Møter disse legene en spennende arbeidsplass med gode arbeidsrammer, vil det bidra til bedre rekruttering. 

Stortingspolitikerne sitter med løsningen, bare de er villige til å gjøre de nødvendige tiltakene. Stortinget må samle seg om en tverrpolitisk satsning på flere LIS1-stillinger. Det må skje før behovet vokser seg så stort at situasjonen er ute av kontroll. Vi har ingen tid å miste.

Kommentarer

 • KlarTale 19.11.2017 16.31.51

  Man bør fjerne LiS1-stillinger og heller ansette kun overleger på sykehuset, og tvinge overlegene til å gå de vaktene som assistentleger ellers ville gått. Det er overskudd på leger. Norge trenger ikke utdanne leger, det er nok leger som vil utdanne seg utenfor Norges grenser. Vi trenger i hvert fall ikke stå for spesialistutdanning, når vi har et overskudd av leger som ønsker å komme til Norge. Når en ser på hva helsedirektoratet foreslår, så skal man plutselig bruke mye mer ressurser på utdannelse og teknokratiske krav som aldri har vært nødvendige før, slik som kollektiv holdningsmanipulering (kalt etikk) og et økende antall veiledersamtaler.

 • Ansatt 17.11.2017 09.26.16

  Argumenteringen din henger ikke helt med i tiden Valestrand. Dessverre så er det slik at flere og flere distrikter nå vurderer å fjerne helt eller delvis på antall LIS1/turnusleger. Dette som en konsekvens av den nye akuttmedisinske forskrift. Jeg er enig med kommuneoverlege, og vil anbefale Nmf å heller argumentere for ALIS-stillinger.

 • Reidar-Lege 16.11.2017 21.24.30

  1000 flere leger pr år er jo et helt vanvittig utsagn! Norge trenger ikke flere leger. Vi trenger å utnytte de legene vi har på en bedre måte. Bare de 10 årene jeg har vært lege har bemanningen på mange avdelinger nærmest doblet seg, samtidig som antall innlagte pasienter, antall operasjoner og sykeligheten generelt har gått ned. Hvordan kan det ha seg? Jeg tror helsevesenet i for stor grad har fokus på å produsere helsetjenester, fremfor tiltak som reelt sett skaper mer helse. Unødvendige kontroller, intrikate pakkeforløp med utallige polikliniske konsultasjoner og verst av alt - arbeidstidsordninger som medfører en voldsom legestab for å dekke vakt. Legg bort DRG fokuset og legg bort den tullete ordningen med maks 19 timers vakt. Da er nok mye gjort for å unngå «legekrisen»

 • Kommuneoverlege 16.11.2017 18.00.46

  Skal LIS1-legene erstatte tomme fastlegestillinger slik det var på 50- og 60-tallet? Har Valestrand sjekket om kommunene ønsker 200 flere LIS1-leger? LIS-leger skal ha veiledning, kursing og tid til faglig fordyping, og skiftes ut etter 6 måneder. Nå som 70 % av LIS-legene er kvinner, er det også et faktum at mange får barn og har krav på permisjon mens de er LIS-leger. Og det blir stadig mer kostbart å ha LIS1-leger nå som de ikke kan ha legevakt uten bakvakt. Som kommuneoverlege kan jeg derfor ikke anbefale min kommune å opprette flere LIS1-stillinger. Jeg anbefaler heller å opprette ALIS-stillinger etter modellen fra Hordaland.

 • Andreas Nydal 16.11.2017 10.27.52

  1 lege per 220 innbyggere bør vel holde? Det er et enormt forhodlstall i internasjonal sammenheng. Vi trenger ikke flere leger, men en bedre tilpasset arbeidshverdag. Dette er ekstremt god lesning i så måte: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1705348 Omlegging av medisinstudiet, økning i merkantilt personell og sykepleiere bør kanskje være satsningsområdene heller enn flere LIS1-stillinger?

Eivind Valestrand

Eivind Valestrand er leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) i 2017. Til vanlig studerer han medisin og forskerlinje i Bergen. Tidligere har han hatt flere sentrale tillitsverv for medisinstudenter både lokalt og nasjonalt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!