Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Eddy Kjærs blogg Publisert 2019-04-03

Pasientenes sikkerhet er viktigst

Om det var flere leverandører og flere terapeutiske løsninger, ville vi da ha hatt vedvarende legemiddelmangel? Vi forventer politisk handlekraft for å redusere pasientenes risiko.

Ingen sykdommer er like. Ingen pasienter er like. Individuelt tilpasset behandling sies å være den mest effektive. Dette kan vi være enige om. Det vi også kan være enige om, er at en monopolsituasjon på legemidler og terapeutisk behandling ikke er optimalt for store pasientgrupper. Det går utover pasientsikkerheten.

Legemiddelmangel eksplodert

De seneste årene har legemiddelmangelen eksplodert i Norge. Dette medfører redusert pasientsikkerhet med påfølgende skepsis og tidvis aggresjon fra pasientene. Spørsmålet er om vi har vært for godt vant, og om tiden med sikre leveringer er over. Uansett blir landets aktører som produsenter, grossister, apotek og sykehus, Statens legemiddelverk, helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet stilt på prøve.

Det er på tide at alle begynner å tenke nytt og over egne interesser.

Stoffskifteforbundet har ikke alle svarene, men setter spørsmålstegn ved noen mekanismer som rammer både stoffskiftesyke og andre sykdomsgrupper. Dette gjelder monopol på både medisiner og terapeutiske løsninger.

«The winner takes it all»

Det er liten tvil om at generika-markedet er mest utsatt for legemiddelmangel. Kort fortalt, eldre medisiner med utgått patent er ikke lenger moderne, sexy og gir heller ikke stor fortjeneste. Vi etterlyser bedre løsninger for de som faktisk rammes – pasientene.

Senterpartiets helsepolitiker Kjersti Toppe fremmet forslag allerede i 2015 om en utredning og plan for legemiddelberedskapen, men ble nedstemt i Stortinget.

De seneste månedene har vi i pressen og politikken uttrykt bekymring rundt Takedas monopolsituasjon på stoffskiftemedisin. Dette fordi vi opplever gjentakende mangler av levering av medisiner til 210.000 stoffskiftepasienter. Monopolisten klarer ikke å levere etter sin «samfunnskontrakt» med myndigheter og pasienter, og vi mener derfor at monopolet må oppløses.

Vi setter derfor stor pris på at Legemiddelverket erkjenner at gjentatt legemiddelmangel på stoffskiftemedisiner skyldes et «tilnærmet monopol», og at «mange leger har et godt forhold til disse legemidlene», ifølge NRK. Det er også gledelig at Arbeiderpartiet med Tellef Inge Mørland i spissen ønsker å endre en slik praksis. Ap har foreslått flere leverandører på markedet i sitt representantforslag til Stortinget for å motvirke legemiddelmangel. Dette betyr i så tilfelle at myndighetene må endre sine anskaffelsesmodeller og fjerne «The winner takes it all»-anbud.

Representantforslaget skal opp til muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen 30. april.

Mangel på terapeutiske løsninger.

Behandling av kroniske sykdommer er ikke en «one size fits all». Pasientene responderer ulikt på samme behandling.

I dag benyttes standardbehandling for 210.000 stoffskiftepasienter, mens anslagsvis 50.000 av disse trenger individuelt tilpasset behandling. I vår kontekst handler dette om standard behandling for alle eller tilrettelegge for individuell behandling med bioidentiske medisiner, tyroid. Når stoffskiftesyke kan velge i én medisin, har eksempelvis diabetes et utvalg av 20 ulike medisiner.  

Bioidentiske medisiner på blå resept ville redusere risikoen for disse 50.000 pasientene. Våre beregninger viser også at dette er edruelige kostnader i et trangere statsbudsjett.  

Tyroid benyttes av spesialistene på fagområdet, altså endokrinologene. Men siden det hverken er markedsføringstillatelse eller individuelt godkjenningsfritak i Norge, er det ikke vanlig at fastleger skriver ut disse til sine pasienter. I tillegg innebærer dette en betydelig kostnad for pasientene.

En god begynnelse som ville hjelpe de 50.000 pasientene, er en reversering av en praksis som forhindrer et godkjenningsfritak gjennom Helfo. Tidligere var det individuelt godkjenningsfritak for tyroid. Vi har tatt opp denne problemsstillingen med Helfo, som foreløpig er stumme som en østers.

Hvorfor er tyroid viktig? Jo, fordi mange pasienter blir bedre. Pasientenes risiko er redusert. og Dette er medisiner som har bedre effekt for dem enn standardbehandling. Tyroid er for øvrig lovlig medisin iblant annet Europa og USA, og på tilsvarende blå resept i Canada.

Politisk handling

Det er minimalt med forskning på generika. Da forskningen som ble gjennomført for flere tiår siden ikke kan anses som tilstrekkelig i dag, må vi tenke lenger enn dagens løsninger. Behovet for flere leverandører og flere terapeutiske løsninger er prekært.

Opposisjonen har posisjonert seg, men hva gjør helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)?

Kommentarer

Eddy Kjær

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet og er medlem av Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemden. Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for økt faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer i samfunnet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!