Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christopher Elnan Kvistads blogg Publisert 2016-02-23

Foto: Illustrasjon: Henriette Finne

En fryktkultur skapt av legers arroganse?

Legers arrogante holdninger er årsaken til fryktkulturen som hersker i flere norske sykehus. Denne meningen framgår av et intervju med eks-spesialrådgiver og tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle. Påstanden er oppsiktsvekkende. Er dette bare et sleivspark fra en avgått helsebyråkrat eller del av den generelle oppfatningen i Helse- og omsorgsdepartementet?

De siste ukene har en mørk side av helsevesenet kommet fram i lyset. Leger og tillitsvalgte har stått fram og fortalt om hvordan varsling av kritiske forhold har blitt møtt med sanksjoner. Hvordan fagfolk som har stilt spørsmål har blitt avskjediget. Hvordan frykt har skapt en bekvem stillhet for sykehusledere. En stillhet som har gått på bekostning av pasientsikkerheten. Dette framgår av en større pasientsikkerhetsundersøkelse som nylig ble publisert av Helsedirektoratet.

Helseminister Bent Høie har erkjent alvoret i situasjonen og forstått at frykten for å varsle går ut over pasientsikkerheten. I et møte med sykehuslederne sist uke forklarte han derfor at varsling må tas på alvor og verken bli møtt med sanksjoner eller bortforklaringer. Samme dag går en av Norges mektigste helsebyråkrater ut i Dagens medisin med en annerledes forklaring på fryktkulturen i sykehusene:

«Årsaken til fryktkulturen finner man i profesjonen, heller enn i organiseringen», sier Anne Kari Lande Hasle og henspiller til legene.

«Helsepersonell er ikke lette å lede. Det er lettere å bli arrogant enn ydmyk når man blir tatt opp på legestudiet og skal gjennom det».

Uttalelsene er feilaktige på flere plan. For det første er det feil at man blir arrogant gjennom opptak og gjennomføring av legestudiet.  Jeg husker ennå godt vår første forelesning hvor mantraet gikk ut på at det ennå ikke var for sent å snu. Vi hadde fremdeles sjansen til å velge en kortere utdanning til et yrke hvor man raskt var sikret fast stilling, hvor overtid ville bli betalt og innsats utover det normale gjerne belønnet med bonus. Hvorfor ønsket vi å gå igjennom et knallhardt studium for så å havne i en lang turnuslege-kø og deretter kjempe om forlengelser av vikariater på 6-måneders basis. I motsetning til Hasle, vil jeg hevde at medisinstudiet snarere manet til ydmykhet enn arroganse. Og så vidt jeg vet er jeg den av oss som faktisk har vært igjennom det.

Undersøkelser viser også at mange angrer på at de ikke fulgte forelesernes råd om å utdanne seg til noe annet. Blant annet en spørreundersøkelse utført av Akershus Legeforening som i fjor viste at 45% av de spurte legene vurderte å slutte i jobben sin. Dette hovedsakelig på grunn av høy arbeidsbelastning. Videre fant en studie fra 2005 en dobbelt så høy selvmordsrate hos kvinnelige leger i forhold til andre kvinner. Forfatterne mente dette var påfallende ettersom leger hadde en lavere dødelighet når det gjaldt andre årsaker. Det var kun selvmordsraten som skilte seg ut. Tyder dette på at leger er så arrogante?

Mer alvorlig er likevel koblingen mellom legers påståtte arroganse og fryktkulturen som har kommet frem i media siste tiden. Er det ikke nettopp slike holdninger som underbygger og vedlikeholder en fryktkultur? Hasle uttaler at leger ikke er lett å lede. Er det fordi at leger ofte ser på det faglige før det økonomiske, på kvalitet foran produksjon? Eller at leger kan finne på å si ifra om forhold som kan gå ut over pasientsikkerheten?

Det finnes arrogante leger, sikkert medisinstudenter også. Men det faller på sin egen urimelighet å hevde at disse er kimen til de sterke historiene som ligger bak det leger og tillitsvalgte har hatt mot til å stå frem med i media de siste ukene.  Det er derfor bemerkelsesverdig at slike utsagn kan komme fra øverste hold i Helse- og omsorgsdepartementet. På en annen side er det neppe tilfeldig at disse synspunktene gjør sin entré først nå i et avskjedsintervju før pensjonering. Det sentrale spørsmålet er om dette kun er en helsetopps personlige mening eller del av den gjengse oppfatning hos departementet som nettopp skal utvikle pasientens helsetjeneste. I så fall er nok veien med ett blitt mye lengre å gå.

Kommentarer

 • Leif 25.02.2016 09.36.25

  Nå har jeg møtt utallige direktører og andre ledere, HR-personell samt ulike typer leger opp igjennom årenes løp og jeg ikke i tvil om hvilken gruppe av disse tre som generelt er mest arrogant og lite ydmyk for andre meninger enn sine egne. Sistnevnte gruppe har derfor ett stort vrangforestillende problem... kalt "stigmatiserende faglig ren"; http://universitas.no/nyheter/60874/medisinstudenter-utdannes-til-arroganse

 • Opposisjonell Antilege 24.02.2016 22.46.07

  Fryktkulturen er et resultat av hierarkisk organisering og mangel på alternative arbeidsplasser, samt usikker rettslig status, som medfører en permanent kafka-situasjon. Arroganse er ikke relevant i den sammenhengen, derimot er et mer vanlig kjennetegn på leger at de er pragmatiske og opportunistiske, og omtrent så langt ifra opposisjonelle Mash-leger som man kan komme. Jeg kan forklare dette nærmere. Det offentlige sykehusvesenet er som en stor monopolistisk bedrift. Store bedrifter er storleverandør av Dilbert-litteratur, fordi det er sannhet i det. Konsekvensene av en monopolistisk offentlig bedrift er lette å se for leger, men vanlige folk hverken vet hvordan ting fungerer, eller evner å se de indirekte negative konsekvensene av denne måten å organisere helse på. De er ikke kreative, og ser ingen andre alternativer enn skremselbildet av proteksjonistiske USA. Denne dynamikken likner på slik det sosialistiske enhetspartiet beholdt makta i over 40 år i tyskland. Det er skummelt hvor naive og lite kritiske mennesker er. Mtp konsekvenser, så vet vi at rettsikkerhet ikke gjelder i helsevesenet. Du får ikke vite rettspraksis, og har ikke innsyn i dommer. Det er blant annet umulig å vite hva som ligger bak alle de som mister lisensen av andre grunner enn sex og dop. Jeg har sett så mange inkompetente, og bevisst slurvete taksameterleger, at jeg ikke har noen tillit til at man dukker opp på radaren av ekstrem udugelighet. Spm er hva man da blir tatt for. Det at man ikke kan vite, men at miljøet er såpass lite, og at mafiaforeningen har fått delegert makt av helsemyndighetene, det er direkte nifst. Jeg er ikke villig til å ta en Hege Storhaug for dette, jeg betaler beskyttelsespengene og holder kjeft.

 • Lege 6 24.02.2016 22.33.12

  Lege N treffer spikeren på hode, flere dyktige ansatte ligger med brukket rygg fordi direktøren skal redde sitt eget skinn . Når folk ikke har noe og tape så snakker dei "danske sjøfartinspektører" så mange utrolige historier vil komme fram med tiden.

 • Lege N 24.02.2016 14.58.29

  Bra at Lande Hasles sleivspark kommenteres. Hun later som om hun ikke vet, eller vet hun ikke? Den omorganiseringen som skjedde med Helseforetakene har bidratt til at en fritt kan ta i bruk HR metoder som ikke tåler dagens lys. Dette vet dirktørene eller de vil kunne få rede på det om de undersøker sakenen litt nærmere. HR er en stat i staten. De bygger saker mot ærlige mennesker som tar bryet og belastningen med å kommentere kritikkverdige forhold. Slik kritikk er ikke velkommen annet enn unntkaksvis. Mange av forholdene i Helsevesenet er så kritikkverdige at de ville kunne medføre lederes avgang. Heller enn å oppleve det, fjerner lederen de som utgjør trusselen. HR avdelingen tar jobben. De har ingen profesjonsstandard eller etikk. Innleide advokater tar resten. Og så knuses ærlige mennesker. De regionale Helseforetakene er monopoler og deler ut yrkesforbud. Frykt er skapt og tjener kan hende saken på kort sikt, men er svært skadelig på litt lengre sikt.

 • pst 24.02.2016 14.14.23

  Det har vært og skapes også en fryktkultur i forhold pasient-lege, ut i fra en unødig stor respekt og hjelpesløshet. Dette kan gi unødig dårlig behandling/uriktig behandling, spesielt mot svake grupper/resurssvake som eldre og demente. Man kan gjerne se en betydelig grad av "overfladiskhet". Og hvorfor skal man ikke opptre overfladisk med lette løsninger som ex. å benytte medikamenter i stedet for å gå på årsak, så lenge den profesjonelle part ikke blir kvalitetssikret i sin gjerning? En candmed-grad er ikke i seg selv en garanti for tilstrekkelig seriøsitet.

 • Biffen 23.02.2016 18.25.41

  Arrogant helsebyråkrat....

 • Lege 23.02.2016 18.04.01

  Meget god kommentar. Jeg venter fortsatt på at Legeforeningen skal imøtegå kritikken av lengene som ble framsatt i nevnte avisartikkel av byråkraten.

 • Lege 23.02.2016 14.47.30

  Represalier fra ledelsen i et autoritært system som NPM, mot de som opponerer / sier fra om dysfunksjon, er å forvente. At en avgått byråkrat ikke forstår dette sier mest om byråkraten. Kanskje ikke overraskende når byråkraten selv var med på å innføre NPM i helsevesenet.

 • lege 7 23.02.2016 13.32.13

  Ingen fryktkultur oppstår uten direktørens viten. Om ikke Direktøren makta og ordne opp skal han/hun ta det opp med styreleder. enkelt og greit .må bli slutt på og skylde nedover. En annen ting er jo at de ansatte må stå i lag når en uskyldig blir ramet og ikke gå og gjøme seg og la stakkaren stå aleine og ikke uskylde seg bak ordene "de må være noe i det"Legene har en fordømt plikt og støtte en kollega i en vanskelig situasjon og ikke bare tro på personasjefens ord om at det er en personalsak.

Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad er legespesialist og postdoc ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og har doktorgrad innen nevrologi. Han har tidligere vært forskningsansvarlig i styret i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt for de yngre legene i Helse Bergen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!