Camilla Hansen Steinums blogg

Oral helse er helse!

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforening, som er profesjons- og fagforening for landets tannleger. Hun er tannlege med utdanning fra det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har arbeidet både i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Munnen er en del av kroppen. Ja, selvsagt. Men hvorfor er det da så vanskelig å få oral helse integrert i helsebegrepet? Hvorfor må vi stadig minne mange beslutningstakere og andre om at oral helse er viktig for fysisk og psykisk helse og motsatt? Hvorfor oppfatter mange ikke tannhelsetjenesten som en del av helsetjenesten?

Jeg tror en viktig årsak til at det er slik, er at tannhelsetjenesten er organisert og finansiert på en annen måte enn resten av helsetjenesten. Det gjør at vi stadig opplever at tannhelsetjenesten ikke inkluderes i prosesser som igangsettes, og at oral helse ikke inkluderes når man snakker om helse. Selv om vi opplever økt oppmerksomhet om oral helse ser vi dessverre fortsatt at tannhelsetjenesten stadig forbigås. Prosessen som nå går med vaksinering av helsepersonell, er et eksempel på dette.

Selv om det kan forklares, kan det ikke aksepteres at det er slik. Når oral helse ikke inkluderes er det pasientene som blir taperne. Det må være mulig å endre dette, uten nødvendigvis å endre hverken organisering eller finansiering av tjenesten. Det handler rett og slett om å bygge forståelse for hvor viktig oral helse er for vår generelle helse og å legge til rette for økt samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og tjenester.

God oral helse er en av grunnpilarene for generell helse og velvære. En sunn munn lar folk snakke, smile, lukte, smake, tygge, svelge og formidle følelser med selvtillit og uten smerte, ubehag og sykdom. God oral helse har en positiv innvirkning på forebygging, behandling og håndtering av en rekke sykdommer, og er viktig for å sikre god livskvalitet. Med motsatt fortegn vet vi at orale bakterier og infeksjon assosiert med periodontitt øker risikoen for en rekke andre sykdommer.

Oral sykdom er en av de ikke-smittsomme sykdommene. De fire hovedfaktorene som utgjør en risiko for orale sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer, er sukker, tobakksbruk, skadelig bruk av alkohol og dårlig munnhygiene. Ved å redusere risikofaktorene for orale sykdommer kan vi dermed også forebygge annen sykdom, som hjerte/kar- og luftveissykdom, kreft og diabetes.

De fleste orale sykdommer kan i stor grad forebygges. Dess tidligere endringer og symptomer oppdages, dess enklere er det å behandle, og dermed unngå negative konsekvenser for resten av kroppen. Jevnlige kontroller hos tannlegen er derfor en god investering, ikke bare for munnhelsen, men for den generelle helsen.

Den norske tannlegeforening ønsker å involveres og å bidra i alle prosesser som omfatter tannhelsetjenesten og oral helse og vi vil fortsette å snakke høyt om oral helse som en integrert del av helsebegrepet, og tannhelsetjenesten som en viktig del av helsetjenesten.

Et bidrag i dette arbeidet er årets Munnhelsedag. Sammen med FDI World Dental Federation - den verdensomspennende organisasjonen for tannleger - markerer Den norske tannlegeforening årlig Munnhelsedagen 20. mars. I år er temaet: God munnhelse kan bidra til at du lever et lengre, sunnere liv. I samarbeid med Kliniske Ernæringsfysiologers Forbund arrangerer vi fredag 19. mars et digitalt frokostseminar om viktigheten av god oral helse og riktig ernæring ved sykdom.

Budskapet er klart: Du kan ikke være sunn uten god oral helse.

En godt fungerende munnhelse er grunnleggende for god ernæring, som igjen står helt sentralt i behandling og oppfølging av syke og pleietrengende.

Dårlig munnhelse og manglende oppfølging av munnhelsen ved sykdom eller funksjonsnedsettelse kan føre til smerter, ubehag og infeksjoner. Det kan gi problemer ved inntak av mat og drikke. Nok og riktig matinntak er essensielt for god livskvalitet, for å holde seg frisk og for å bli frisk etter sykdom. Dårlig munnhelse kan føre til dehydrering, feil- og underernæring. Konsekvensene av dette er alvorlige, da det fører til økt sykelighet, større behov for pleie og økt dødelighet.

Ved å inkludere oppfølging av den orale helsen på et tidlig stadium av behandlingen av syke og pleietrengende, har man større sjanse for å iverksette tiltak som også kan bedre ernæringsstatus. Vi vet at underernæring er et problem i behandling av en rekke sykdommer.

Budskapet mitt er klart: Oral helse er viktig for, og påvirker, den fysiske og psykiske helsen - og motsatt. Oral helse skal være en naturlig del av helsebegrepet, og tannhelsetjenesten måses på som en viktig del av helsetjenesten. Skal vi sikre et helhetlig pasientforløp kreves det mer samarbeid på tvers av helsetjenestene, og økt kompetanse om munnhelse på tvers av helseprofesjonene. Og munnhelse og ernæring bør vies mer oppmerksomhet i all helsefaglig utdanning.

Powered by Labrador CMS