Camilla Hansen Steinums blogg

Mer er ikke alltid bedre – gjør kloke valg!

Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforening, som er profesjons- og fagforening for landets tannleger. Hun er tannlege med utdanning fra det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har arbeidet både i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Den norske tannlegeforening (NTF) er med i Gjør kloke valg, en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen. Forrige uke ble fase to rullet ut gjennom befolkningskampanjen Mer er ikke alltid bedre. Målet er at helsepersonell og pasienter sammen, gjennom god dialog, skal gjøre kloke valg knyttet til diagnostikk og behandling. Kampanjen oppfordrer pasientene til å adressere medisinsk usikkerhet ved å stille fire spørsmål: Trenger jeg denne testen / prosedyren / behandlingen? Hva er risiko og bivirkninger? Finnes det alternativer? Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Det var Legeforeningen som startet det norske initiativet i 2018, og NTF har vært med fra starten. Som helsepersonell utgjør tannleger en viktig del av helsetjenesten og det er vår oppgave å ivareta pasientenes interesser. Profesjonsforeningene som støtter kampanjen har laget anbefalinger rettet mot eget fagfelt om prosedyrer og behandling som vi mener er unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Rådene innenfor odontologi dreier seg om bruk av antibiotika, panoramarøntgen, bytte av fyllinger, fjerning av visdomstenner og kroneterapi.

Siden oppstarten har en rekke helseprofesjoner blitt med, og vi danner nå en samlet front for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Tverrfaglighet er et viktig prinsipp for kampanjen, og det er bred enighet på tvers av profesjonene om at overdiagnostikk og overbehandling ikke bare er unødvendig, det kan også være direkte skadelige for pasientene.

Hvor ofte utføres det en ekstra test, undersøkelse eller skrives ut resept på medisiner – «for sikkerhets skyld», selv om både pasient og behandler mistenker at det er unødvendig? Neste gang man står i en slik situasjon kan det være lurt å minne seg selv på at mer er ikke alltid bedre. For noen tester, prosedyrer og behandlinger er ikke bare unødvendige - de kan i verste fall være skadelige. Vi vet at få medisinske prosedyrer er helt uten risiko. Overdreven testing og behandling kan føre til bivirkninger og unødvendig bekymringer. Ingen pasienter har godt av behandling de ikke trenger.

Kampanjen inviterer pasientene til å ta en aktiv rolle i valg av undersøkelser og behandling. Ikke fordi de ikke kan stole på behandleren sin, eller fordi vi behandlere ønsker å skyve ansvaret for riktig behandling over på pasientene. Men fordi vi tror at den gode dialogen vil styrke tillitsforholdet mellom pasient og behandler, og dermed gjøre det lettere for pasientene å ta opp medisinsk usikkerhet, og for pasient og behandler å ta de beste valgene, for den enkelte pasient.


Det kan være lurt å snakke om ulempene ved undersøkelser og behandlinger – så vel som fordelene. Vi helsearbeidere ønsker nemlig å ta kloke valg for helsen til pasientene våre - sammen med pasientene! Vi oppfordrer alle til å støtte opp om kampanjen ved å spre informasjon på venteværelser og i sosiale medier! Bruk gjerne emneknaggene #Klokevalg og #Mererikkealltidbedre.

Powered by Labrador CMS