Per T. Lunds blogg

Kjære, nye helseminister (hvem enn du er)

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Her er et par forslag til løsninger på noen av alle de utfordringene du skal ta tak i når du tiltrer.

Kanskje vet du det allerede, men i apotekene jobber det 8 000 helsepersonell som hver eneste dag bidrar til bedre helse i befolkningen. Halvparten av dem har universitetsutdannelse i farmasi. De er våre fremste eksperter på legemidler og bruken av dem. Du finner dem i de fleste kommunene i landet.

Her ligger det en kjemperessurs som du kan øse av. Feil legemiddelbruk, som også fører til pasientskader og dødsfall, er en stor utfordring i helsetjenesten i dag. Helsepersonellet i apotek bidrar allerede mye for å redusere problemet, men de kan gjøre enda mer.

Når du tiltrer, kommer en aldrende befolkning med økende helseplager og behov for pleie og omsorg til å være en av sakene som opptar deg mest. Da skal du vite at apotekene står klare til å bidra med sin kompetanse for å blant annet sørge for at flere kan klare seg selv lenger i eget hjem. Med riktig bruk av legemidlene kan flere klare seg lenger på egenhånd. For eksempel kan en astma- eller kols-pasient klare hverdagen bedre med riktig bruk av inhalasjonsmedisinen sin, slik apotekene allerede gir veiledning om.

Slike veiledningstjenester i apotek blir satt stor pris på av pasientene. Med et utvidet samarbeid mellom fastlegene og apotekene, kunne fastlegene få frigjort tid til mer pasientrettet arbeid. Apotekene kunne ta seg av noe av pasientoppfølgingen som ikke krever medisinsk kompetanse og diagnostikk. På dette området har du mye å hente!

I det den nye regjeringen som du blir medlem av, tiltrer, starter en ny intensiv periode for kommunehelsetjenesten. Da skal 1,5-2 millioner nordmenn få influensavaksinen sin i løpet av noen hektiske høstuker. Samtidig står nærmere 1 000 apotek klare til å tilby influensavaksiner til dem som ønsker det. Med like økonomiske vilkår for apotekene som for fastlegene, kunne apotekene avlastet kommunene betydelig med denne jobben. Samtidig kunne apotekene helt sikkert bidratt til at enda flere som er i risikogruppene hadde valgt å vaksinere seg mot influensa. Uansett tar vi sikte på å vaksinere flere hundre tusen personer i høst. Apotekene er lett tilgjengelig og har lange åpningstider. Det er noe befolkningen setter pris på.

Jeg er helt sikker på at du fra dag én som ny helseminister vil bli utfordret på tempoet i digitaliseringen av helsetjenesten. Mer e-helse er svaret på flere av de utfordringene du blir stilt overfor. Da kan det være godt å vite at dette er et område der apotekbransjen er langt fremme, og ikke minst at vi i (for) stor grad tar regningen selv. Vi etablerer nå en felles, nasjonal journal, som følger pasienten fra apotek til apotek, slik resten av helsetjenesten strever med å få på plass. Når vi engang også får en digital samhandlingsløsning mellom lege, kommunehelsetjeneste og apotek, kan jeg love at vi er i stand til å påta oss enda flere oppgaver i helsetjenestens førstelinje – der apotekene naturlig hører hjemme.

Jeg håper du lar deg inspirere.

Velkommen skal du være, og lykke til i jobben!

Powered by Labrador CMS