Per T. Lunds blogg

Foto:  Colourbox
Foto: Colourbox

Fra bra til enda bedre

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Da helseminister Bent Høie la frem Legemiddelmeldingen i mai, var jeg raskt ute med å gi den terningkast 5. Faren ved å gi høye karakterer, er at det er vanskelig å overgå det når andre presterer minst like godt. Derfor er jeg nå nødt til å få en terning til å balansere mellom 5 og 6, når helsekomiteen på Stortinget har sagt sitt om meldingen.

En stortingsmelding skal gi retning for regjeringenes politikk fremover. Den marsjordren helseministeren nå får fra Stortinget, vil kunne gi veldig mange legemiddelbrukere en ny og bedre hverdag. Helsekomiteen og saksordføreren har gjort et godt utgangspunkt enda bedre.

Les også hva jeg mener om hva Stortinget mener om helseministerens legemiddelpolitikk på apotek.no.

Jeg oppfatter at helsekomiteen er opptatt av å styrke legemiddelbrukerens posisjon ytterligere, og ønsker flere verktøy i verktøykassen for å sikre riktig legemiddelbruk. I den verktøykassen finner jeg mye av apotekenes helsepersonell og flere tjenestetilbud fra apotek. Jeg finner inhalasjonsveiledning for astma- og kols-pasienter, og jeg skimter Medisinstart som et permanent tilbud fra apotekene.

Selvsagt er Stortinget, på samme måte som helseministeren, opptatt av å holde utgiftene til legemidler så lave som mulig. I det lyset er det godt å se at de også er opptatt av at apotekene må ha en inntekt som gjør at de kan yte de tjenesten som blir forventet.

Det går en tydelig rød tråd gjennom helsekomiteens innstilling. Den går blant annet fra å peke på behovet for en styrket rådgiverrolle for apotekfarmasøytene, til å peke på et økt behov for farmasøyter i fremtiden, og ender opp i et behov for flere studieplasser for farmasøyter. Konsistent og klarsynt, mener jeg.

Nå har Stortinget gjort jobben med å lage en god arbeidstegning. Da er det opp til helseministeren å fylle på med de verktøyene som kreves. Mange av dem ligger klare i apotekene.

Powered by Labrador CMS