Per T. Lunds blogg

Beredskap for det ventede

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Apotekene i Norge er en stående helseberedskapsstyrke som kan mobiliseres til blant annet massevaksinering.

Det er nesten utrolig hva man kan få til når man må. Selv om man er dårlig forberedt, og egentlig har alt mulig annet å gjøre. Det handler om omprioritering. Som for eksempel å sette 10 millioner vaksiner, mens både eldreomsorg og skolehelsetjenesten skranter og egentlig trenger folkene sine selv.

Jeg er dypt imponert over hvordan kommunene har løst vaksineringsoppgaven gjennom det siste drøye året. De har planlagt og gjennomført omtrent samtidig, og rigget opp og rigget ned vaksine- og teststasjoner i høyt tempo.

Nå har vi kommet så langt i vaksineringen, at mange kommuner har nedskalert, og en del har avviklet vaksinestasjonene. Men fortsatt er det uklart om det blir nye runder med koronavaksinering for store eller mindre deler av befolkningen. Beskjeden fra regjeringen er at kapasiteten skal opprettholdes i første omgang ut april.

Selv om koronavaksineringen har gått bra, tør jeg forskuttere at evalueringen vil vise at landet og kommunene ikke var godt nok forberedt. Det manglet planer og det manglet ressurser. Der det faktisk var tilgjengelige ressurser, møtte ikke ressursene og behovene hverandre.

Apotekene var og er beredt

Rett før årsskiftet, etter en kort og intens planlegging, kom det endelig på plass en ordning som gjorde det enkelt for kommuner å mobilisere apotek til å bidra med koronavaksinering. Mange kommuner har brukt muligheten, men trolig kom vi litt for sent i gang. At dette kunne vært planlagt i god tid, og kunne vært innlemmet i myndighetenes beredskapsplan for lenge siden, er en annen historie.

Poenget er at apotekene i Norge egentlig er en stående helseberedskapsstyrke, tilgjengelig over hele landet, som kan mobiliseres til flere oppgaver, bl.a. massevaksinering. Men for å lykkes godt må det finnes planer og systemer.

Selv om vi ikke vet hvor mange som skal ha en fjerde dose koronavaksine, vet vi allerede at opp mot to millioner innbyggere bør ha en ny dose influensavaksine til høsten. Det kan virke lenge til oktober, men om myndighetene planlegger godt nå, har vi akkurat tiden og veien for å mobilisere apotekene til en langt større innsats enn tidligere år. I fjor høst kom en boosterdose litt overraskende på toppen av massevaksinering mot influensa, og laget krøll. Vi trenger ikke oppleve det igjen.

Det er ikke mye som mangler. Med de samme vilkårene for vaksinering i apotek som på legekontor er mye gjort. Men det må besluttes nå, så det blir tid til planlegging og forberedelser.

Nå holder regjeringen på å oppdatere beredskapsplanene for håndtering av pandemien. Dette er mitt viktigste innspill til den oppdaterte planen.  

Powered by Labrador CMS