Per T. Lunds blogg

100 000 grunner til at apotekene kan vaksinere

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Mye tyder på at en eller flere vaksiner mot covid-19 blir godkjent i løpet av vinteren. Vi får bare håpe.

Mye er fortsatt usikkert, og det er flere spørsmål enn svar.

Når kommer vaksinen, og hvor mange doser får vi i første omgang? Hvem skal få den først? Og hvem blir de neste? Hvordan skal vaksinene distribueres? Hvordan håndteres fryselagring og transport? Hvem skal administrere de første dosene? Og hvordan skal massevaksinering organiseres?

I disse dager holder FHI på å legge en nasjonal plan. Den skal gi så gode svar som mulig på disse og enda flere spørsmål.

Det er allerede klart at covid-19 skal inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det innebærer at kommunene skal sørge for at befolkningen får tilbud om vaksinasjon, basert på statens retningslinjer. Det er klokt.  Men det betyr ikke nødvendigvis at det er kommunen som skal gjennomføre vaksineringen.

Kommunen kan inngå avtaler med private helsepersonellutøver, for eksempel apotek, som dermed kan tilby vaksiner i vaksineprogrammet.

Denne høsten kommer helsepersonell i apotek til å vaksinere ca 100 000 innbyggere mot influensa. Og kapasiteten til apotekene er mye større. Det vil vi gjerne vise neste år, hvis apotekene blir tatt inn i influensavaksinasjonsprogrammet og får de samme betingelsene som kommunene og fastlegene.

Vaksineringen i apotek blir fortløpende meldt inn i Sysvak, og bivirkninger blir meldt i henhold til de retningslinjene som gjelder for helsepersonell i apotek. 2 000 farmasøyter har fått standardisert opplæring som skal til for å rekvirere vaksiner. 4 000 helsepersonell er opplært i vaksinering, inkludert håndtering av mulige hendelser.

Det vil ganske sikkert bli noen forskjeller mellom influensavaksinering og vaksinering mot covid-19. Det blir helt sikkert også strenge prioriteringskriterier i den første fasen. Da kan det godt hende det trengs et strengt regime for å administrere vaksinene.

Men det kommer også en fase der flest mulig skal vaksineres raskest mulig. Apotekene har vist at de kan håndtere massevaksinering. Opplæring kan bli gitt raskt. Oppfølging av hendelser håndteres profesjonelt. Rapportering kan skje løpende. Påminnelse om og registrering av revaksinering er også mulig å gjennomføre for apotekene. Håndtering av vaksiner er en del av den daglige rutinen i apotek. Apotekpersonalet er vant til å håndtere varer med spesielle krav til distribusjon og lagring. Prioritering av risikogrupper har apotekene allerede håndtert i høstens influensavaksinering. Enkel tilgang og lange åpningstider gjør det lett å få tatt vaksinene når det passer best for den enkelte innbygger.

Noen vil nok kunne finne skinnargumenter mot å bruke apotekene til vaksinering. Men vi har 100 000 argumenter for at influensavaksinering hører hjemme i norske apotek, på samme måte som i mange andre vestlige land. Nå må politikerne og helsemyndighetene gjøre det som skal til for å inkludere apotekene i planene for vaksinering. Det blir ekstra viktig i det utfordrende året helsetjenesten har foran seg.  

Powered by Labrador CMS