LEGGER OM: Flere land har endret reglene for blodgiving. I USA anbefales en tre måneders tappepause etter siste seksuelle kontakt mellom menn som har sex med menn. I Danmark, Sverige og Norge er det henholdsvis fire, seks og 12 måneders karantene. Foto: ThinkStock
LEGGER OM: Flere land har endret reglene for blodgiving. I USA anbefales en tre måneders tappepause etter siste seksuelle kontakt mellom menn som har sex med menn. I Danmark, Sverige og Norge er det henholdsvis fire, seks og 12 måneders karantene. Foto: ThinkStock

USA myker opp blodgiver-kravene for menn som har sex med menn

De amerikanske føringene for hvem som kan bli blodgivere endres. I Norge har det i nesten ett år pågått et arbeid med å vurdere endringer i karantenetiden.

Publisert

Torsdag i forrige uke kom den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, med nye anbefalinger om vurdering av potensielle blodgivere.

FDA anbefaler nå at alle potensielle blodgivere skal stilles de samme spørsmålene, uavhengig av seksuell legning og kjønn.

Den nye linjen innebærer at en går bort fra spesifikke screeningspørsmål for menn som har sex med menn, samt kvinner som har sex med denne gruppen menn.

I en pressemelding skriver FDA at anbefalingen er i tråd med vitenskapelig evidens og føringene i land som Storbritannia og Canada.

–En milepæl

I januar i år gikk FDA inn for en individuell vurdering av hver potensielle blodgiver. Nå foreligger de endelige føringene for hvordan vurderingen kan gjennomføres.

Føringene innebærer blant annet at personer som har hatt en ny sexpartner og analsex, eller som har hatt flere sexpartnere og analsex, innen de tre siste månedene ikke får gi blod.

Fra 2015 har grensen for avhold vært satt til 12 måneder, men i 2020 ble dette kortet ned til tre måneder som følge av mangel på blod på grunn av covid-19-pandemien.

De nye amerikanske føringene legger seg på samme linje som reglene som gjelder i Canada. I Storbritannia kan menn som har sex med menn og har hatt samme partner i mer enn tre måneder gi blod, så lenge de oppfyller andre satte kriterier. Personer som har hatt analsex med en eller flere ny(e) partner(e) i løpet av de tre siste månedene må vente i tre måneder før de kan gi blod.

Direktør Peter Marks ved Center for Biologics Evaluation and Research, beskriver i pressemeldingen implementeringen av anbefalingene som en markant milepæl for både FDA og LGBTQI+-miljøet.

FDA gir anbefalinger og blodbankene er ikke pålagt å følge dem, ifølge CNN. Men ettersom FDA har ansvar for å godkjenne spørreskjemaene som benyttes for å kartlegge donorhistorikk er det grunn til å tro at de fleste blodbankene vil følge anbefalingene.

De nye amerikanske anbefalingene innebærer også at personer som har testet positivt for hiv, som går på hiv-medisiner eller PreP ikke får gi blod.

Ba om vurdering: – Må ikke være unødvendig vanskelig

I Norge må homofile avstå fra sex i 12 måneder for å kunne gi blod. Kriteriene har vært begrunnet med at det skal være trygt å motta blod og å hindre overføring av smitte.

Men for nesten ett år siden fikk Helsedirektoratet i oppdrag å «vurdere muligheten for endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn».

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet begrunnet statsråd Ingvild Kjerkol behovet for vurderingen slik:

– Talspersoner for skeive har tatt opp at dagens regelverk er urimelig. Vi ser at andre land, blant annet Danmark, Sverige og Canada, nylig har gjort endringer i sine regelverk for denne gruppen. For å opprettholde tilliten til blodgiversystemet må vi ha et regelverk som er basert på faglige anbefalinger og sunn fornuft. Det må ikke være unødvendig vanskelig for noen grupper å gi blod.

Oppdraget skulle utføres i nært samarbeid med FHI. Etatene fikk beskjed om å se hen til andre land som har endret sine regler, spesielt ble det vist til Sverige og Danmark.

Oppdraget hadde frist 1. april i år.

HOD: «Skal svare»

Hvem kan gi blod?

  • Blodgiver må være frisk.
  • Over 18 år og høyst 60 år ved første blodgiving, men det er åpen for en skjønnsmessig vurdering av førstegangsgivere over 60 år.
  • Det stilles blant annet krav knyttet til vekt, blodtrykk, hemoglobin og medikamentbruk.
  • Blodgiveren skal ikke være i en risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod.
  • Menn som har hatt sex med menn og personer som har solgt seksuelle tjenester kan gi blod når det har gått minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt.
    tjenester.
  • Kilde: Helsedirektoratet

Dagens Medisin har kontaktet Helsedirektoratet med spørsmål om oppdraget og om det er aktuelt at Norge innfører samme endringer som USA.

Helsedirektoratet svarer ikke på spørsmålene, men viser videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet bekrefter i en e-post at Helsedirektoratet har sendt inn svar på oppdraget.

«Departementet vil gi Helsedirektoratet et svar på at vi har mottatt oppdraget, og vi vil ha dialog med dem om prosessen videre. Saken vil deretter bli fulgt opp av Helsedirektoratet.»

Vil opprettholde høy terskel

Beskjeden om at helse- og omsorgsministeren ga oppdraget om å gjennomgå reglene, kom samme dag som hun svarte på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

Han mente at kravet om at menn må avstå fra sex med en mann i ett år er basert på gammeldagse fordommer og i praksis er et signal om at man har «mindre tillit til homofile og deres seksualpartnere enn til heterofile og deres seksualpartnere». Hansson spurte statsråden om regjeringen ville «fjerne diskriminerende restriksjoner for homofile som ønsker å donere blod».

Kjerkol viste i sitt svar til at hun ville be om en ny vurdering og det er gjort endringer i andre land:

«I Danmark er det fire måneders tappepause etter siste seksuelle kontakt med en annen mann, mens i Sverige kan menn gi blod seks måneder etter siste seksuelle kontakt med en annen mann.»

Samtidig fremholdt statsråden at det er viktig at det stilles krav til blodgiving.

– Det er ønskelig å opprettholde en høy terskel for hvem som kan gi blod slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt, skrev Kjerkol i sitt svar, og viste både til hensyn til giver og den som skal motta blodet.

Ministeren viste til at menn som har sex med menn som gruppe er mer utsatt for seksuelt overførbare infeksjoner enn heteroseksuelle, ifølge overvåkingen i MSIS-registeret til Folkehelseinstituttet. Det gjelder både innenfor og utenfor det faste parforholdet, oppga statsråden.

Kjerkol viste også til andre eksempler på kriterier som utelukker blodgiving, som reise til områder med høy forekomst av smittsomme sykdommer.

Dagens regler har vært gjeldende siden 2017, før dette var det ikke lov for homofile å gi blod.

Powered by Labrador CMS