– Politikerne som skal behandle saken nå til våren, må merke seg Europas reaksjon – og støtte, sier legepresident Anne-Karin Rime.

Foto: DM arkiv / Vidar Sandnes

Den europeiske legeforening er kritisk til at norske leger kan få store bøter

Norske leger får støtte fra europeiske kolleger i blåreseptsaken. – Europas leger har ikke hørt om noe lignende før, sier legepresident Anne-Karin Rime.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Da det fra 1. januar i år ble innført såkalt overtredelsesgebyr – bøter på opptil 213.000 kroner – for feil forskrivning i blåresept-ordningen, var det til store protester fra norske leger.

Fastleger ble oppfordret av Legeforeningen til å begrense utskriving av blåresepter. Aksjonen ble avblåst etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) satte forskriften på «pause» og forsikret at hun vil endre forskriften.

Forslag til ny forskrift skal etter planen sendes på høring i løpet av våren.

Nå får norske leger støtte fra kolleger i Den europeiske legeforening (CPME).

Foreningen har kommet med en uttalelse, som også er oversendt til Stortinget, der de reagerer på innføringen av bøter mot enkeltpersoner i helsevesenet.

– CPME er bekymret for innføring av en skyldkultur i helsevesenet, heter det blant annet i uttalelsen.

Legepresidenten: – Støtten betyr mye
– Støtten fra Den europeiske legeforening betyr mye, og vedtaket er enstemmig, sier president i Den norske legeforeningen, Anne-Karin Rime, i en epost til Dagens Medisin.

– Europas leger har ikke hørt om noe lignende før. De reagerer som oss, på at myndighetene gikk til det skritt å innføre personlige bøter mot leger, fortsetter hun.

Advarer mot å stole for mye på sanksjoner
Den europeiske legeforening advarer i uttalelsen mot at myndighetene tar grep som undergraver effektiviteten til helsetjenester og trygdesystemer, ved å stole for mye på sanksjonering av enkeltpersoner.

– Samtidig som vi erkjenner at leger som misbruker samfunnets tillit, bør sanksjoneres, understreker Den europeiske legeforening at sanksjonene må være forholdsmessige.  

I uttalelsen tar CPME heller til orde for et system basert på tillit, med tilstrekkelig veiledning av leger som handler i strid med retningslinjene.

– En slik tilnærming vil tillate læring, og i ytterste konsekvens fremme kostnadseffektivitet i helsevesenet.

I brevet til Stortinget ber CPME-president Christiaan Keijzer om at uttalelsen tas med i betraktningen når saken skal behandles politisk.

Håper politikerne merker seg Europas reaksjon
Det samme gjør den norske legepresidenten. 

Rime har tidligere være tydelig på at dette er en viktig prinsipiell sak for Legeforeningen.

– For CPME er dette også en prinsipiell sak. Politikerne som skal behandle saken nå til våren, må merke seg Europas reaksjon – og støtte, sier hun.

Lovforslag fra opposisjonen behandles etter påske
I tillegg til at helseministeren har varslet at den nye forskriften skal sendes på høring, skal et lovforslag fra opposisjonen behandles denne våren. 

I februar fremmet partiene SV, Rødt og Frp forslag om endring av folketrygdloven for å sikre at «leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr for feil forskrivning av blåresepter».  

Dette er i tråd med det Legeforeningen har ønsket.

Lovendringen som åpnet for høye personlige overtredelsesgebyr, ble vedtatt av et samlet Storting i 2019.

«I ettertid har forslagsstillerne sett at dette vil få konsekvenser for både legene og pasientene som Stortinget ikke var klar over da loven ble vedtatt», heter det i lovforslaget.

– Vi står midt i en fastelegekrise. Pasientens rettigheter og tryggheten til de som jobber i tjenestene våre må komme først. Det er bra at ministeren har sagt hun vil se på endring av forskriftene, men det ikke er nok, vi må gå en ny runde på prinsippene i loven i Stortinget, har Seher Aydar, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Rødt, tidligere uttalt til Dagens Medisin.

Nestleder Cecilie Myrseth (Ap) i Stortingets helse- og omsorgskomite ville i februar ikke si om det bør foretas en endring i folketrygdloven, slik SV, Rødt og Frp foreslår.

– Nå skal vi ha en viktig dialog mens forskriften er på pause. Deretter må vi ta dette steg for steg, uttalte Myrseth til Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS