BEKYMRET FOR USIKKERHET: – Uten en omforent holdning til de store etiske og juridiske spørsmålene frykter vi at usikkerhet kan medføre at oppslutningen til organdonasjon kan bli redusert, sier Geir Tollåli.  Foto: Vidar Sandnes

BEKYMRET FOR USIKKERHET: – Uten en omforent holdning til de store etiske og juridiske spørsmålene frykter vi at usikkerhet kan medføre at oppslutningen til organdonasjon kan bli redusert, sier Geir Tollåli. 

Foto: Vidar Sandnes

Avviser trenering: – Vi må ha en grundig og forsvarlig behandling

Tidligere leder Geir Tollåli i Bestillerforum mener at saken om organdonasjonsmetoen cDCD ikke blir trenert i systemet. – Denne saken er svært komplisert, sier Tollåli.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Fagmiljøet for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus mener at 22 flere personer kunne ha blitt organdonorer i 2020, dersom en ny organdonasjonsmetode hadde blitt tatt i bruk.

Metoden har vært til behandling i Systemet for nye metoder, som avgjør om metoder skal benyttes i den offentlige helsetjenesten, siden 2017. Avgjørelsen er på overtid, mener Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte. Styreleder Lars Skar hevder at saken treneres i systemet.

– Denne saken er svært komplisert, og grunnleggende etiske og juridiske prinsipp blir utfordret, sier Geir Tollåli til Dagens Medisin. 

Ulike holdninger

Tollåli er fagdirektør i Helse Nord og tidligere leder for Bestillerforum, og svarer på vegne av Bestillerforum.

– Høringen viser at det er ulike holdninger blant helsepersonell og i befolkningen for øvrig. Høringen har også bragt fram problemstillinger som må avklares med de instansene som har fortolkningsmyndighet, sier Tollåli.

Frykter redusert oppslutning

– Det er svært viktig at helsepersonell, pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig får en trygghet til organdonasjon. Målet er å sikre nødvendig tilgang på organer. Uten en omforent holdning til de store etiske og juridiske spørsmålene frykter vi at  usikkerhet kan medføre at oppslutningen til organdonasjon kan bli redusert. 

– Har saken blitt trenert?  

– Systemet for Nye Metoder har ingen interesse i å trenere saker som kommer til behandling, men vi må ha en tilstrekkelig grundig og forsvarlig behandling.

Vil ha tilstrekkelig oppslutning

Tollåli vil ikke spesifisere når det vil komme en avklaring om eventuell bruk av metoden.

– Skar vil ha en avklaring innen første kvartal i år og at metoden skal kunne tas i bruk i april. Vil det skje?

– Vi har i hele prosessen sagt at vi skal bruke den tiden som er nødvendig for å komme fram til en beslutning som kan ha tilstrekkelig tilslutning i helsetjenesten og i befolkningen for øvrig, nettopp for å sikre oppslutningen om organdonasjon. 

Powered by Labrador CMS