SKAL AVKLARES: – Vi er i gang med å avklare dette oppdraget nærmere med Bestillerforum, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet. 

Foto: Rebecca Ravneberg

Helsedirektoratet skal ta stilling til organdonasjon

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har bedt Helsedirektoratet om å vurdere organdonasjonsmetoden cDCD. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Metoden controlled Donation after Circulatory Death (cDCD) går ut på at donasjon av organer skjer fra personer som erklæres døde etter andre prinsipper enn dem som følges ved dagens metode, DCD. I dag erklæres donor for død når hjernen er uten blodsirkulasjon, med den nye metoden vil dette erklæres etter hjerte- og åndedrettsstans.

Allerede i 2009 ble metoden først testet ut ved Oslo universitetssykehus, men etter uro blant fagfolk ble den meldt inn til Systemet for nye metoder. Der har metoden vært til behandling siden 2017. Våren 2020 var saken ute på høring.

I starten av desember oppga leder for Bestillerforum Geir Tollåli at saken var sendt over til fagdirektørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene) for «forberedelse av videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring».

Bestillerforum har som oppgave å forberede saker som så behandles av Beslutningsforum, som avgjør om en metode skal innføres i den offentlige helsetjenesten eller ei.

Sendte oppdrag til Hdir

I et brev sendt før jul ber Tollåli på vegne av Bestillerforum om at Helsedirektoratet gjør en vurdering av metoden.

«Nye Metoder ønsker at Helsedirektoratet gjør en normativ og juridisk vurdering av aktuell forskrift og evt behov for endring eller presisering», står det å lese i brevet. 

Avdelingsdirektør Torunn Janbu i Avdeling for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, bekrefter at henvendelsen er mottatt. 

– Vi er i gang med å avklare dette oppdraget nærmere med Bestillerforum. Vi får ulike typer oppdrag, være seg fra RHF-er eller departement. Det er vanlig at vi har dialog med den som gir oss oppdrag, slik at vi har en felles forståelse av hva som ligger i oppdraget, sier Janbu til Dagens Medisin.

Vil ikke utdype

Avdelingsdirektøren vil ikke gå inn på hvilke avklaringer det er snakk om eller kommentere om det er aktuelt for Helsedirektoratet å foreslå forskriftsendring.

Janbu opplyser at Helsedirektoratet vil kontakte Bestillerforum angående oppdraget de fikk tilsendt 9. desember.

– Vi har hatt en travel situasjon i Helsedirektoratet over jul og nyttår, og vi har nettopp kommet i gang for i år. Vi prøver å få gjort dette så raskt som mulig, men det er også avhengig av hvor raskt de kan møte oss, sier Janbu, som heller ikke har noen kommentar til hvor snart oppdraget vil bli svart ut.

Vil avklare handlingsrommet

Geir Tollåli er avsenderen av henvendelsen fra Bestillerforum.

I brevet skriver han om høringsrunden som ble gjennomført i 2020:

«Høringssvarene er gjennomgående positive til metoden, men det er anført kritiske bemerkninger fra bl.a. Rådet for legeetikk. Fra flere av høringsinstansene understrekes det et behov for å vurdere Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev. Det pekes på at det er grunnleggende at «Dead donor rule» overholdes.

Det er viktig å skape trygghet hos kliniske personell som involveres i avslutning av livsforlengende behandling og organdonasjon i tillegg til at befolkningen for øvrig skal ha tillit til prosessene rundt organdonasjon.»

Vil ha avklaring

– Vi lurer på hvilket handlingsrom vi har med dagens forskrift og om det er nødvendig å gjøre en endring hvis vi skal endre praksis. Vi diskuterer selvfølgelig gjerne saken videre med Helsedirektoratet, sier Tollåli til Dagens Medisin.

Folkehelseinstituttets fullstendige metodevurdering som kom for litt over ett år siden konkluderte med at det ikke er i strid med loven å benytte denne organdonasjonsmetoden.

– Det er allerede gjort en juridisk vurdering da metoden var til metodevurdering via FHI. Det ble konkludert med at metoden ikke var i strid med loven. Hvorfor vil dere ha en ny vurdering av jussen?

– Ja, men det er jo direktoratet som har definisjonsmakten her, derfor spør vi dem.

Helsedirektoratet er representert i Bestillerforum, men disse representantene jobber ikke med avklaringer om juss og derfor er henvendelsen sendt fra forumet til direktoratet, ifølge Tollåli.

– Disse jobber for eksempel behandlingsveiledere og ikke på juss-siden i direktoratet.

Powered by Labrador CMS