ALLE NYE PASIENTER: – Osimertinib er innført til voksne med lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjon positiv lungekreft i førstelinje, sier Cathrine Lofthus, leder i Beslutningsforum.

Foto: Lasse Moe

Innfører målrettet lungekreftbehandling

Beslutningsforum sier ja til å tilby osimertinib til behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon, i det offentlige.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Beslutningsforum for nye metoder vurderte mandag EGFR-hemmeren osimertinib (Tagrisso).

Behandlingen vurderes for pasienter i førstelinje med metastatisk eller lokalavansert ikke-småcellet lungekreft med mutasjoner i epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR).

Den ble også vurdert i andre linje for pasienter med lokalavansert og metastatisk EGFR T790-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

Dagens Medisin omtalte at legemidlet ble EMA-godkjent i 2016 for andrelinjepasienter med T790-mutasjon.

Legemidlet fikk sist nei av Nye metoder i 2019 til bruk for andrelinjepasienter.

– Gode nyheter
– Osimertinib er innført til voksne med lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjon positiv lungekreft i førstelinje, sier Cathrine M. Lofthus, leder for Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
– Vi har også innført dette legemiddelet som andrelinjebehandling for pasienter med EGFR T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft, sier Lofthus.
– Hva førte til at dere sier ja til behandlingen?
– For det første så er det klart at ikke-småcellet lungekreft er en alvorlig sykdom. Vi ønsker et så stort spekter som mulig med behandlingsalternativer for denne pasientgruppen.
– Nå har vi fått et nytt pristilbud som gjør at den klinisk nytten står i et rimelig forhold til ressursinnsatsen.
– Vi er veldig glad for å innføre osimertinib til denne pasientgruppen.

– For lang tid
– Andrelinjeindikasjonen dere vurderte i dag ble godkjent av EMA i 2016, og vurdert i nye metoder i 2019. Nå er vi i 2021. Hva tenker du om det har tatt fem år?
– Jeg mener det har gått for lang tid og det synes jeg er beklagelig. Prisen har vært en utfordring. Når det gjelder den siste vurderingen ventet vi på en studie, og firmaet ønsket å få behandlet andrelinje-indikasjon sammen med førstelinje-indikasjonen. Samtidig er det firmaene som må vurdere når de vil gi nye pristilbud. Her har vi et område vi bør arbeide med for å få til bedre samarbeid med firmaene.

– Har ventet lenge
– Denne har vi ventet lenge på. Jeg håper den blir godkjent, sa kreftlege Åslaug Helland før beslutningen falt på mandag.

– Dette blir en ny standardbehandling for disse pasientene. Medikamentet er mye bedre tålt enn tidligere EGFR-hemmere, og effekten er mer langvarig, sier Odd Terje Brustugun, leder i Norsk lungekreftgruppe til Dagens Medisin.

Brustugun forklarer at den er godkjent for førstelinje for alle EGFR-pasienter.
– I andrelinje kan den gis til pasienter som har fått en annen EGFR-hemmer først, dersom de har denne T790-mutasjonen, som 60 prosent omtrent har.

– Fra 1. mai
Han peker på at avgjørelsen vil gjelde fra 1. mai fordi da gjelder de nye LIS-prisene.
– Det er en gladsak som mange har ventet på. Vi har visst om dette preparatet siden 2014. Andrelinjebehandlingen har vært oppe flere ganger og sist i 2019.
– Hva tenker du om at det har tatt fem år?

 – Det er opplagt at forhandlingsprosessen kunne gått raskere. Det er jo et prisspørsmål. Så lenge firmaet og staten ikke blir enige om prisspørsmålet, så går det utover pasientene. Det er synd at ikke partene klarte å bli enige før. 

Brustugun antar at behandlingen vil være aktuell for 10 prosent av dem med adenokarsinom.

– Dette tilsvarer om lag 150 pasienter årlig.

Dagens Medisin vil legge ut alle avgjørelsene så fort protokollen fra møtet foreligger.

Interessekonflikter: Åslaug Helland og Odd Terje Brustugun har mottatt forskningsstøtte og/ eller foredragshonorar fra flere av selskapene som utvikler legemidler for å behandle lungekreft, inkludert AstraZeneca.

Powered by Labrador CMS