Sa ja til ny behandling for nyrekreft

I mandagens møte i Beslutningsforum ble det avgjort at en kombinasjonsbehandling for nyrekreft skal tilbys i det offentlige.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det er legemidlet ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo), som nå kan gis til tidligere ubehandlede pasienter med avanset eller metastatisk nyrecellekarsinom.

- Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. februar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne datoen, heter det i Beslutningsforums avgjørelse og videre:

- Det finnes behandlingsalternativ, men effektdokumentasjonen viser lenger progresjonsfri overlevelse enn legemiddelet det sammenlignes med i metodevurderingen.


De øvrige legemidlene som Beslutningsforum tok stilling til i møtet, fikk nei. Disse er:

Elotuzumab (Empliciti) til  behandling av refraktær og residiverende myelomatose. Forenklet revurdering.

Emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII.

Lorlatinib (Lorviqua) til ALK-positiv avansert ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) i andre- eller senere behandlingslinjer.

Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem.

Daunorubicin/cytarabin (Vyxeos liposomal)til  behandling ved ny-diagnostisert høyrisiko sekundær akutt myelogen leukemi (AML).

Heller ikke metoden rotorablasjon (FIRMap og RhytmView) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser; atrieflimmer, fikk ja.

Powered by Labrador CMS