SPENT: Daniel Heinrich, overlege ved kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet, er spent på å se om dataene fra de kliniske studiene av darolutamid står seg i den kliniske hverdagen. Foto: Vidar Sandnes

SPENT: Daniel Heinrich, overlege ved kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet, er spent på å se om dataene fra de kliniske studiene av darolutamid står seg i den kliniske hverdagen.

Foto: Vidar Sandnes

Nytt legemiddel innføres for behandling av prostatakreft

Fra og med torsdag er et nytt legemiddel førstevalget for behandling av ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC).

Publisert

I Norge er prostatakreft den vanligste kreftformen blant menn med rundt 5000 nye tilfeller årlig. Prostatakreft er i mange tilfeller en ufarlig tilstand, og i noen tilfeller er aktiv behandling ikke nødvendig - pasienten følges kun med jevnlige kontroller. I andre tilfeller kan prostatakreft være en aggressiv kreftsykdom som sprer seg rask, forårsaker komplikasjoner og kan medføre tidlig død.

Prostatakreft som er begrenset til prostatakjertelen kan behandles med hormonbehandling slik som ADT (androgen deprivasjonsbehandling).

Når kreften progredierer til tross for at nivået av testosteron er redusert til veldig lave nivåer i kroppen, kalles tilstanden ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC).

Rammer en tredel
Gitt at rundt en tredjedel av menn med nmCRPC utvikler metastaser innen to år, så er en forsinkelse av metastasering hos nmCRPC pasientene et viktig behandlingsmål.

Beslutningsforum vedtok i sitt møte den 26. april at darolutamid (Nubeqa) innføres til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.

– Vi er veldig glade for at vi nå nesten samtidig har fått tre ulike legemidler som forbedrer livskvaliteten og forlenger livet til pasientene i denne pasientgruppen, sier Daniel Heinrich, som er overlege ved kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet Gjøvik i en pressemelding.

Han viser til at inntil for et par år siden var strategien for disse pasientene å fortsette med den behandlingen de hadde fra før, det vil si kastrasjonsbehandling, og bare vente på spredning.

Spent på bivirkninger
Darolutamid inngår i kommende anbudsavtale gjeldende fra 1. juli og er etter anbudskonkurransen rangert som foretrukket legemiddel innen denne produktklassen.

– Alle pasientene i denne pasientgruppen som har en indikasjon på behandling, skal stå på den over mange år. Da er det kjemperelevant å se på hvor mye bivirkninger de får. Det kommer til å få en stor betydning i en situasjon hvor behandlingstiden er lang og det blir også veldig viktig å følge opp og foreta en viss registrering av real-world data over lang tid og se om dataene fra de kliniske studiene står seg i den kliniske hverdagen, oppsummerer Heinrich i pressemeldingen.

– Viktig å komme tidlig i gang
Bayer ønsker velkommen darolutamids godkjenning i Beslutningsforum og utfallet av anbudskonkurransen.

– Det sikrer at menn i Norge med nmCRPC med en høy risiko for å utvikle metastaser, får tilgang til et viktig behandlingsalternativ som forsinker sykdomsprogresjonen, samtidig som den totale overlevelsen forlenges, kommenterer sier Lena Thyrell, medisinsk rådgiver hos Bayer Skandinavia, i pressemeldingen.

– Menn med nmCRPC har vanligvis ingen symptomer og det er viktig at de behandles tidlig for å forsinke spredningen av prostatakreften samtidig som deres livskvalitet påvirkes i så liten grad som mulig, understreker hun videre. 

Powered by Labrador CMS