«I RETTEN»: Beslutningsforum fungerer som en domstol, mener Ivar Sønbø Kristiansen. – Den tiltalte, altså pasienten og legemiddelprodusenten, stiller uten advokat, mens påtalemyndigheten er til stede med eksperter som kan støtte staten. Når dommen er falt, kjenner man ikke begrunnelsen for fordi prioriteringskriteriene er hemmelige. Foto: Vidar Sandnes

– Bevisste tiltak for å slippe ansvar

– Prioriteringsprosessene blir mer og mer lukkede – uten mulighet for innsyn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det sier Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Det blir stadig vanskeligere for pasienter, politikere og helsepersonell å forstå hvilke prioriteringskriterier som gjelder både generelt og i den enkelte sak. Vi vet ikke om beslutningene er konsistente over tid, eller om sykdomsgruppe eller behandlingstyper. Det ligger noe Kafkask over prosessene, sier han.
Som Dagens Medisin skriver går også professorene Jon Magnussen og Ole Frithjof Norheim hardt ut mot hemmelighold i helseprioriteringene.

Møtereferatene er så generelle at de kunne ha vært skrevet av noen som ikke er til stede på møtene Erik Tranvåg

«Bevisst»
– Det er vanskelig å tenke seg annet enn at dette er bevisste tiltak for å treffe beslutninger uten å måtte stå til ansvar eller måtte begrunne dem, mener Sønbø Kristiansen.

– På toppen av et prioriteringssystem som blir stadig mer lukket, er Statens legemiddelverk (SLV), som skal fungere som uavhengig faglig instans – dypt involvert i forhandlinger om pris. Dette gir SLV et insentiv til å legge analysenes forutsetninger slik at staten kan kreve lavere pris. Vi har dessuten fått en uheldig blanding av anbud og kostnadseffektivitet som skal avgjøre prioriteringer.

– Fungerer som en domstol
Han mener at Beslutningsforum fungerer som en domstol: – Der den tiltalte – pasienten og legemiddelprodusenten – stiller uten advokat, mens påtalemyndigheten er til stede med eksperter som kan støtte staten. Når dommen er falt, kjenner man ikke begrunnelsen for fordi prioriteringskriteriene er hemmelige. Det blir interessant å se hvor lenge politikere og pasienter synes dagens ordning er akseptabel, sier han.

«Ingen har innsyn»
Lege Erik Tranvåg, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, peker på hemmeligholdet av SLVs konklusjoner er det «foreløpig siste steget i retning mer hemmelighold og mindre innsyn».

– Stig Slørdahl, som leder Beslutningsforum, avviser kritikken og viser til de tre kriteriene og en samlet skjønnsmessig vurdering. Problemet er at ingen har innsyn i disse skjønnsmessige vurderingene. De offentlig tilgjengelige møtereferatene fra Beslutningsforum er så korte og generelle at de like gjerne kunne ha vært skrevet av noen som ikke er til stede på møtene, skriver Erik Tranvåg i en kronikk i Dagens Medisin.

Ivar Sønbø Kristiansen opplyser at han jobber med prosjekter mot flere legemiddelselskaper, deriblant MSD som markedsfører den omtalte immunterapien for lungekreft.

Powered by Labrador CMS