EVALUERING: Proba-forsker Jens Plahte presenterte og overleverte torsdag evalueringsrapporten for Systemet for nye metoder til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Vidar Sandnes Foto:

EVALUERING: Proba-forsker Jens Plahte presenterte og overleverte torsdag evalueringsrapporten for Systemet for nye metoder til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Evalueringsgruppen foreslår å evaluere unntaksordningen

«Vi vurderer at det kan være behov for en mer grundig gjennomgang», heter det i evalueringsrapporten om Systemet for nye metoder. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Torsdag ble evalueringsrapporten fra Proba samfunnsanalyse om Systemet for nye metoder publisert.

Evalueringsgruppen skriver at den har hatt som premiss at unntaksordningen kun skal gjelde for metoder som ikke er ferdigbehandlet i Nye metoder. Proba samfunnsanalyse har ikke fanget opp alvorlig misnøye med unntaksordningen på gruppenivå, og at de ikke vurderer det slik at det er betenkelig i seg selv at unntaksordningen blir lite brukt.

Om unntaksordningen i Nye metoder skriver evalueringsgruppen:

«Med bakgrunn i de regionale forskjellene og pasientforeningenes kritikk av unntaksordningen, er vi likevel usikre på om ordningen fungerer tilfredsstillende. Vi vurderer at det kan være behov for en mer grundig gjennomgang enn det som ble gjort i 2018. Vi foreslår at det gjøres en gjennomgang av noen utvalgte saker på en nærmere bestemt indikasjon–behandling-kombinasjon.»

Videre skriver evalueringsgruppen at «En slik gjennomgang vil kunne avdekke om ordningen praktiseres likeverdig eller ikke. Ut fra dette vil man også kunne se om det er behov for å «kalibrere» ordningen, det vil si at RHF-ene mer systematisk sammenlikner bruken av unntaksordningen mellom helseforetak og regioner. Vi vurderer at det må være opp til RHF-ene og HOD å avgjøre om det er behov for en gjennomgang og eventuelt kalibrering av unntaksordningen, og vurdere dette opp mot ressursene som ville kreves for dette.»

Powered by Labrador CMS