JA: Mandag sa Beslutningsforum ja til innføring av covid-19-legemidler i spesialisthelsetjenesten. F.v: Inger Cathrine Bryne, Baard-Christian Schem og Terje Rootwelt. Arkivbilde: Julie Kalveland

Foto:

Ja til antistoff-behandling mot covid-19 i sykehusene

Mandag behandlet Beslutningsforum sak om innføring av legemidler til behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legemiddelet sotrovimab (Xevudy) kan nå benyttes i spesialisthelsetjenesten til behandling av covid-19 etter prioriteringer fastsatt av fagdirektørene i RHF-ene. Prioriteringene gjøres på bekgrunn av anbefalinger om bruk av sotrovimab (Xevudy) i dialog med det infeksjonsmedisinske interregionale fagmiljøet.

Sotrovimab er et monoklonalt antistoff mot SARS-CoV-2 som har vist aktivitet in vitro mot alle aktuelle varianter, inkludert omikron-varianten.

Les også: De var tidlig ute og fant koronavirusets akilleshæl. Nå er behandlingen på markedet.

Kan ha funnet koronavirusets akilleshæl

– Det er en interregional ekspertgruppe med infeksjonsmedisinere, representanter, fra alle de regionale helseforetakene som har sett på dette når det gjelder sotrivimab og disse legemidlene, sier Inger Cathrine Bryne, leder for Beslutningsforum, til Dagens Medisin.

Også anakinra (Kineret), tocilizumab (RoActemra, baricitinib (Olumiant) og remdesivir kan nå benyttes i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten.

I protokollen står det at anbefalingene bygger på et begrenset beslutningsgrunnlag, men at saken fremmes for å hensynta behov for avklaringer i lyset av den pågående pandemien. Ved nye opplysninger, vil beslutningene kunne vurderes på nytt.

Haukeland universitetssjukehus startet nylig opp behandling med sotrovimab til immunsupprimerte pasienter med covid-19.

Utfordringer knyttet til forsyning og logistikk
– Disse legemidlene som er listet opp, blir innført. Men det understrekes at det er utfordringer knyttet til forsyning og logistikk, og at man vil følge dette nøye, sier Bryne.

Det beskrives i protokollen at bruken av legemidler ved covid-19 vil være betinget forsyningssituasjonen, logistiske forhold ved intravenøs behandling, at flere av legemidlene benyttes ved andre sykdommer og at det må gjøres prioriteringer ved mangelsituasjoner.

Bryne sier bruk vil skje i tråd med de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

– Det er viktig, slik at man ikke forskyver mangelsituasjoner eller logistikkutfordringer.

– Må sikre oss
– Når det er forsyningsproblemer må vi sikre oss slik at det ikke blir slik at de som har mest behov ikke får fordi vi har for vide indikasjoner. Og det er en stor forskjell på medikamenter som gis per oralt kontra det som gis intravenøst, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF:

– Sotrovimab er kanskje spesielt viktig der. Hvis dette skal gis i sykehus så vil det å skulle forflytte mennesker som har en positiv test til behandling med det innen sykehus, også når det gjelder logistikk, være en betydelig utfordring.

Schem sier dette er et område hvor det skjer mye på kort tid når det gjelder ny dokumentasjon.

– Dermed er det et behov for å være ganske raske når det gjelder registrering av endringer av indikasjon for disse medikamentene.

Avslutningsvis står det i protokollen at rekonvalesensplasma skal ikke brukes til pasienter med påvist covid-19 som behandles i spesialisthelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS