Sa ja til ny behandling ved systemisk sklerose

Men visse kriterier må være oppfylt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Beslutningsforum for nye metoder, som består av de fire direktørene for de regionale helseforetakene, sier ja til at pasienter med diffus systemisk sklerose, skal få stamcelletransplantasjon, under visse forutsetninger.

Arbeidet med metodevurderingen ble påbegynt i august 2016, og rapporten ble levert til Bestillerforum i juli i år.

Mandag formiddag har Beslutningsforum behandlet saken, og de konkluderer slik:
Autolog stamcelletransplantasjon kan innføres til pasienter som har diffus systemisk sklerose med rask sykdomsutvikling og når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

I. sykdomsvarighet under eller lik to år

II. progressiv alvorlig organaffeksjon de siste seks måneder med sykdomsvarighet  under eller lik fire år.

2. En innføring av metoden må forutsette at kliniske data blir registrert og fulgt opp både i et nasjonalt register og i det europeiske multisenterregisteret.

Fram til nå har pasienter fått behandlingen fordi Beslutningsforum i 2015 fattet et sjeldent unntaksvedtak, basert på forespørsel fra et samlet fagmiljø om å åpne for behandling mens arbeidet med metodevurderingen pågikk, og at behandlingen skulle skje på OUS Rikshospitalet.

Dagens Medisin skrev forrige uke at åtte pasienter er behandlet ved OUS siden sommeren 2015. To av de åtte døde, fire pasienter er blitt bedre, og to har en stabil sykdom.

Powered by Labrador CMS